Solnedgång

Anmäl dig till temakväll om personlighet och personlighetssyndrom

Välkommen till en föreläsning om personlighet och personlighetssyndrom

Datum: 18 maj

Tid: 17.30 – 20.00

Vart: Fullmäktigesalen Regionens hus, Köksvägen 11, ingång vid gaveln mot köksvägen

Sista anmälningsdag: 11 maj

Personlighetsutveckling sker genom livet och mynnar oftast ut i en mer permanent personlighet i tidiga vuxenåren. Många huvudmän har av olika skäl en skadad personlighetsutveckling. Det kan exempelvis handla om antisocialitet, osjälvständighet eller emotionell instabilitet som påverkar hur vi förstår oss själva och andra och hur vi skapar en riktning i livet.

Föreläsningens syfte är att öka förståelsen för vad ett personlighetssyndrom är och bemötande av personer med personlighetssyndrom.

Föreläsare är Johanna Tjäderborn, legitimerad psykolog, som arbetar med utredning, behandling och handledning.

Specialkost: skicka mejl till overformyndarenheten@umea.se

I Umeåregionen finns en myndighetssamverkan kring de lagreglerade frivilliguppdragen. Olika myndigheter ansvar för olika typer av frivilliguppdrag - socialtjänsten ansvarar för kontaktpersoner, patientnämnden för stödpersoner inom psykiatrin, överförmyndarkontoret för gode män och förvaltare och frivården för biträdande övervakare inom kriminalvården. Vi inbjuder nu gemensamt till en föreläsning/temakväll om personlighet och personlighetssyndrom.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 11 maj klockan 23.59.
Sidan publicerades