Dags att lämna in årsräkning och redogörelse

Senast 28 februari ska du som är god man eller förvaltare lämna in årsräkning och redogörelse.

Lämna in via e-tjänst

Du kan göra årsräkningen digitalt i e-godman. Du behöver tillgång till dator, bank-id, webbläsaren Crome eller Microsoft Edge samt scanner.

Lämna in via pappersblankett

Information om hur du fyller i årsräkningen finns i broschyren Så gör du din års- eller sluträkning. Broschyr och blanketter hittar du nedan. Tänk på att lämna in årsräkningen till rätt överförmyndarenhet.

Underlag du behöver lämna in:

 • årsbesked över samtliga tillgångar
 • kontoutdrag från transaktionskontot för hela redovisningsperioden. Saldot ska framgå löpande
 • underlag för skattepliktig inkomst
 • sammanställning, månadsbesked eller liknande uppgift om bostadstillägg/bidrag
 • kvittenser på kontanter du lämnat till huvudmannen eller personal
 • specifikation över vad som ingår i kategorin ”Övriga utgifter”
 • betalordrar, om sådana använts för att betala räkningar
 • skulder: underlag från långivaren och eventuell sammanställning
 • skuldsanering: lämna in beslutet om du inte gjort det tidigare

Lämna in årsräkningen även om du saknar ett eller flera underlag. Komplettera med dessa underlag senare.

Om du bara ska lämna in redogörelse

Du som bara har i uppdrag att bevaka huvudmannens rätt och sörja för hens person behöver lämna in en redogörelse. Du kan använda vår e-tjänst för att lämna in redogörelsen.

Redogörelsen ska innehålla information om vilka kontakter du tagit för huvudmannens räkning samt vad du gjort i ditt uppdrag i övrigt. Vi använder redogörelsen som underlag vid arvodesbeslut.

För att kommunen ska kunna stå för ditt arvode behöver du lämna in underlag för huvudmannens årsinkomst och tillgångar 31 december. Huvudmannens årsinkomst behöver vara lägre än 126 140 kronor (2,65 prisbasbelopp) och tillgångarna är mindre än 95 200 kronor (2 prisbasbelopp) för att kommunen ska betala arvodet.

Behöver du anstånd?

Om du inte kan lämna in årsräkningen i tid, till exempel för att du är sjuk, kan du ansöka om anstånd. Ansök skriftligt per mejl eller post.

Blanketter och informationsmaterial

Broschyr så gör du din årsräkning , 610.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Årsräkningsblankett , 219.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelseblankett , 206.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Körjournal , 94.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall för sammanställning av årsräkning , 16.5 kB, öppnas i nytt fönster. (excel)

Register Umeå , 17.7 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Register Örnsköldsvik , 171 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Utgiftsspecifikation , 32.3 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

 • Kontakt

  Överförmyndarenheten Umeå

  090-16 61 00, knappval 1 overformyndarenheten@umea.se

  Besöksadress

  Götgatan 3, två trappor

  Postadress

  Överförmyndarenheten, 901 84 Umeå

  Telefontider:
  måndag, tisdag, torsdag och fredag, klockan 09.00–10.00

  Besökstider:
  måndag–onsdag, klockan 13.30–14.30
  torsdag–fredag, klockan 10.00–11.30

  Under besökstid kan du hämta och lämna handlingar. Boka besök i förväg via telefon eller mejl.

 • Kontakt

  Överförmyndarenheten Örnsköldsvik

  090- 16 61 00, knappval 2 overformyndarenheten-ovik@umea.se

  Besöksadress

  Nygatan 16

  Postadress

  Överförmyndarenheten, 891 88 Örnsköldsvik

  Boka besök i förväg.

  Telefontider:
  måndag, tisdag, torsdag och fredag, klockan 09.00–10.00

Sidan publicerades