Dags att lämna in årsräkning och redogörelse

Senast 28 februari ska årsräkningen ha kommit in till Överförmyndarenheten.

Om ditt uppdrag omfattar förvalta egendom ska du lämna in både årsräkning och redogörelse. Om ditt uppdrag inte omfattar förvalta egendom behöver du bara lämna in en redogörelse.

Redogörelse

Vi har gjort om redogörelsen och vill att du använder den versionen.

Redogörelseblankett , 319.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen ska innehålla information om vilka kontakter du tagit för huvudmannens räkning samt vad du gjort i ditt uppdrag i övrigt.

Om du bara ska lämna in redogörelse och begär arvode behöver vi få in underlag om din huvudmans årsinkomst för 2022 och tillgångar den 31 december. Vi behöver det för att kunna avgöra vem som ska stå för arvodet, huvudmannen eller kommunen.

Årsräkning via e-tjänst

Du kan göra årsräkningen i e-tjänsten e-godman. Du behöver tillgång till dator, bank-id, webbläsare Crome eller Microsoft Edge samt digitala underlag. Du kan använda e-tjänsten även om du bara ska lämna in en redogörelse.

Årsräkning på pappersblankett

Följ instruktionerna som finns i broschyren Så gör du din års-och sluträkning. Skriv under blanketten med bläckpenna.

Årsräkningsblankett , 151.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelseblankett , 319.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Broschyren "Så gör du din års- eller sluträkning" , 518.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka årsräkningen till:

Överförmyndarenheten, 901 84 Umeå om du har uppdrag i Bjurholm, Nordmaling, Vännäs, Vindeln, Robertsfors eller Umeå

Överförmyndarenheten, 891 88 Örnsköldsvik om du har uppdrag i Örnsköldsvik.

Lämna in följande underlag tillsammans med årsräkningen

 • Årsbesked över samtliga tillgångar.
 • Kontoutdrag från transaktionskontot för hela redovisningsperioden. Saldot ska framgå löpande.
 • Underlag för inkomster, ersättningar och bidrag.
 • Kvittenser på kontanter du lämnat till huvudmannen eller personal.
 • Specifikation över vad som ingår i kategorin ”Övriga utgifter”.
 • Betalordrar, om sådana använts för att betala räkningar.
 • Skulder: underlag från långivare eller fordringsägare och eventuell sammanställning.

Lämna in årsräkningen även om du saknar ett eller flera underlag. Informera oss om det och komplettera med dessa underlag så snart du kan.

Beställning av underlag från Försäkringskassan

Om du har en huvudman med ersättning från Försäkringskassan ska du beställa underlag från dem inför din årsredovisning. Du beställer underlaget via Mina sidor på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och tjänsten är tillgänglig under perioden 9 januari till 31 mars. Välj att logga in som ställföreträdare och logga in med ditt eget personnummer och bank-id.

Förenklad redovisning

Om det inte står något annat i beslutet om förenklad redovisning ska du fylla i huvudmannens tillgångar i början och slutet av året på årsräkningsblanketten. Du behöver inte redovisa inkomster och utgifter i årsräkningen. Du ska bifoga kontoutdrag, årsbesked och redogörelse.

Behöver du mer tid?

Om du inte kan lämna in årsräkningen i tid, till exempel för att du är sjuk, kan du ansöka om anstånd per mejl eller post. I ansökan behöver du förklara varför du inte kan lämna in redovisningen i tid.

 • Kontakt

  Överförmyndarenheten Umeå

  090-16 61 00, knappval 1 overformyndarenheten@umea.se

  Besöksadress

  Götgatan 3, två trappor

  Postadress

  Överförmyndarenheten, 901 84 Umeå

  Telefontider:
  måndag, tisdag, torsdag och fredag, klockan 09.00–10.00

  Besökstider:
  måndag–onsdag, klockan 13.30–14.30
  torsdag–fredag, klockan 10.00–11.30

  Under besökstid kan du hämta och lämna handlingar. Boka besök i förväg via telefon eller mejl.

 • Kontakt

  Överförmyndarenheten Örnsköldsvik

  090- 16 61 00, knappval 2 overformyndarenheten-ovik@umea.se

  Besöksadress

  Nygatan 16

  Postadress

  Överförmyndarenheten, 891 88 Örnsköldsvik

  Boka besök i förväg.

  Telefontider:
  måndag, tisdag, torsdag och fredag, klockan 09.00–10.00

Sidan publicerades