Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Dags att lämna in årsräkning och redogörelse

Senast 28 februari ska du som är god man lämna in årsräkning och redogörelse.

Lämna in via e-tjänst

Du kan göra årsräkningen digitalt i e-godman. Du behöver tillgång till dator, bank-id, webbläsaren Crome eller Microsoft Edge samt scanner.

Läs mer och logga in via www.umea.se/egodman.länk till annan webbplats

Lämna in via pappersblankett

Information om hur du fyller i årsräkningen finns i broschyren Så gör du din års- eller sluträkning. Broschyr och blanketter hittar du nedan. Tänk på att skicka in årsräkningen till rätt överförmyndarenhet.

Underlag du behöver lämna in:

  • Årsbesked över samtliga tillgångar.
  • Kontoutdrag från transaktionskontot för hela redovisningsperioden. Saldot ska framgå löpande.
  • Kontrolluppgifter för skattepliktig inkomst.
  • Sammanställning, månadsbesked eller liknande uppgift om bostadstillägg/bidrag.
  • Kvittenser på kontanter du lämnat till huvudmannen eller personal.
  • Specifikation över vad som ingår i kategorin ”Övriga utgifter”.
  • Betalordrar, om sådana använts för att betala räkningar.
  • Skulder: underlag från långivaren och eventuell sammanställning.
  • Skuldsanering: lämna in beslutet om du inte gjort det tidigare.

Vi brukar begära in alla fakturor, kvitton med mera i vissa uppdrag. I år kommer vi inte att göra det. Om det behövs kommer vi begära in mer underlag.

Om du bara ska lämna in redogörelse

För att kommunen ska kunna stå för ditt arvode behöver du lämna in underlag för huvudmannens årsinkomst och tillgångar den 31 december. Huvudmannens årsinkomst behöver vara lägre än 125 345 kronor (2, 65 prisbasbelopp) och tillgångarna är mindre än 94 600 kronor (2 prisbasbelopp) för att kommunen ska betala arvodet.

Hinner du inte lämna in i tid?

Du kan ansöka om anstånd, att få mer tid på dig att lämna in årsräkningen och redogörelsen. Skicka in din ansökan skriftligt, via mejl eller post. Tänk på att du måste uppge skäl till varför du behöver mer tid.

Kontakt Umeå

Handlägger uppdrag för Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Vännäs, Vindeln och Robertsfors.

Telefon: 090-16 61 00, knappval 1
overformyndarenheten@umea.se
Postadress: Överförmyndarenheten i Umeåregionen, Umeå kommun, 901 84 Umeå

Kontakt Örnsköldsvik

Telefon: 090- 16 61 00, knappval 2
overformyndarenheten-ovik@umea.se
Postadress: Överförmyndarenheten, 891 88 Örnsköldsvik

Blanketter och informationsmaterial

Broschyr så gör du din årsräkning

Årsräkningsblankett

Redogörelseblankett

Körjournal

Mall för sammanställning av årsräkning (excel)

Register Umeå (pdf)

Register Örnsköldsvik (pdf)

Utgiftsspecifikation (pdf)

Sidan publicerades