Bild

Nyheter för gode män och förvaltare

I senaste nyhetsbrevet för dig som är god man eller förvaltare går det att läsa om utbildning, hemförsäkring och att vi behöver fler frivilliga.

Innehåll

  • Utbildning god man
  • Överförmyndarspärrat konto
  • Hemförsäkring vid flytt till äldreboende
  • Omprövning förvaltarskap
  • Vi vill uppmärksamma dig
  • Svenska bankföreningen
  • Kan du ta på dig uppdrag åt barn?

  • Dags för ett till uppdrag?
Sidan publicerades