Person som skriver anteckningar.

Nyheter för gode män och förvaltare december 2020

Aktuella nyheter för gode män och förvaltare.

Restriktioner med anledning av covid-19

För att minska smittspridningen avråder vi dig från att träffas inomhus i dagsläget. Vi ber er att fundera tillsammans med er huvudman hur ni eventuellt kan träffas på annat sätt. Under denna tid kan ni exempelvis ha kortare träffar med promenader utomhus om ni båda känner er friska samt ha telefon- eller digital kontakt.

Årsredovisning för 2020

Snart är det dags att lämna in årsredovisningen för 2020. Ni kommer inom kort via mejl eller brev att få anvisning om vad ni ska lämna in till redovisningen.

Digital redovisning i e-godman

Nu finns möjlighet att redovisa digitalt i vårt system e-godman. Det är ett webbaserat program där man kommer att kunna redovisa den ekonomiska förvaltningen och redogörelse för uppdraget under året. För att kunna redovisa i e-godman behöver du

  • dator
  • bank-ID
  • tillgång till scanner
  • webbläsare Crome eller Microsoft Edge.

Mer information om digital redovisning, instruktioner samt inloggning till systemet

Omprövning av förvaltarskap

Stor tack till er som lämnat in den årliga omprövningen av förvaltarskap, 100 procent svarsfrekvens.

Utbildningar

Med anledning av den pågående pandemin planerar vi för att anordna digital årsräkningsutbildning. Vi ser även över möjlighet att anordna andra utbildningar digitalt. Mer information och tider kommer ni att hitta på vår hemsida.

Förordnad ställföreträdare kan bli deklarationsombud

Skatteverket informerar om att som nybliven förordnad god man eller förvaltare bör man bli informerad om Skatte­verkets blankett SKV 4809. Med denna blankett kan huvudmannen utse den gode mannen till Deklarationsombud. Ett Deklarationsombud kan deklarera för huvudmannen via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och får också läsrättigheter på e-tjänsten Skattekonto. Uppdraget utförs därmed enklare och säkrare. Informationen som ges via e-tjänsterna är mer följsamma, informativa och aktuella. Har huvudmannen bank-ID själv så kan denne utse ett ombud direkt via e-tjänsten Ombud och behörigheter. Man kan tidsbegränsa ombudstiden. Ombudet kan också själv logga in i Ombud och behörigheter och avsluta sin behörighet när som helst. Detaljerad information kring ombudsbehörigheter återfinns på Skatteverkets hemsida.

Digitala brevlådor

Det finns en myndighet för digital förvaltning, Digg, där man kan få information om huvudmannen har någon digital brevlåda dit fakturor och annat kommer, du kan även få information om ens huvudman är listad för någon leverantör av digital postlåda.

Mer information finns på www.digg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Telefon- och besökstider under mellandagarna

Våra telefontider är klockan 09.00–11.30 alla mellandagar mellan 21 december och 8 januari. Röda dagar stängt. Var ute i god tid med era ansökningar då vi under mellandagarna har något lägre bemanning. Ni kan alltid lämna post i vår svarta brevlåda utanför enheten vid entrédörren samt mejla oss på overformyndarenheten@umea.se.

Mejlutskick med erbjudande om nya uppdrag

Vi kommer under mellandagarna att göra uppehåll med våra utskick med ärenden där vi söker gode män och förvaltare. Utskicken startar upp igen måndag den 11 januari.

Internationella frivilligdagen 5 december

Vi vill rikta ett varmt och stort tack till er alla som ställer upp och gör viktiga insatser till våra medmänniskor.

Vi önskar er en riktigt god jul och gott nytt år!

Personalen på överförmyndarenheten

Sidan publicerades