Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Nyhetsbrev för gode män och förvaltare, september

Sidan publicerades

Septembers nyhetsbrev

Innehåll

  • Frågor om intyg
  • Omprövning av förvaltarskap
  • Utbildningar och nätverksträffar
  • Höstens temakväll
  • Internationella frivilligdagen 5 december
  • Lägesrapport granskning av årsräkningar
  • Frågor och svar på vår hemsida (FAQ)
  • Mejlutskick med erbjuda om nya uppdrag

 

Sidan publicerades