Redovisa digitalt via e-tjänst

Som ställföreträdare kan du göra redovisningen digitalt i e-godman. I e-godman redovisar du alla transaktioner löpande i en kassabok under året. Systemet sammanställer sedan kassaboken till en års- eller sluträkning i slutet av redovisningsperioden.

Det finns även en dagbok där du skriver in allt du gör i uppdraget. Dagboken använder du som underlag till redogörelsen som du också lämnar in digitalt. Redovisningen signeras med e-legitimation.

Observera att det inte går att lämna in förteckning över tillgångar och skulder digitalt. Det gör du på den blankett vi skickat till dig.

Detta behövs för att kunna redovisa i e-godman

Du behöver vara förordnad som god man eller förvaltare för att kunna använda e-godman. Logga in i e-godman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med ditt bank-id. Ditt uppdrag hittar du under fliken Akter.

Du behöver

  • dator
  • bank-id
  • tillgång till scanner
  • webbläsaren Crome eller Microsoft Edge.

Mer information och frågor

För att komma igång med din redovisning finns mer information och instruktioner i våra supportguider Länk till annan webbplats.. Välj kategori Överförmyndarenheten.

Frågor rörande digital redovisning skickas till egodman@umea.se.

Föräldrar och förordnade förmyndare

E-tjänsten är inte anpassad för den typ av redovisning som föräldrar och förordnade förmyndare gör över barns ekonomi. Vi rekommenderar därför er att fortsättningsvis posta in er redovisning.

Sidan publicerades