Redovisa digitalt via e-tjänst

Som ställföreträdare kan du göra redovisningen digitalt i e-godman. I e-godman redovisar du alla transaktioner löpande i en kassabok under året. Systemet sammanställer sedan kassaboken till en års- eller sluträkning i slutet av redovisningsperioden.

Det finns även en dagbok där du skriver in allt du gör i uppdraget. Dagboken använder du som underlag till redogörelsen som du också lämnar in digitalt. Redovisningen signeras med e-legitimation.

Observera att det inte går att lämna in förteckning över tillgångar och skulder digitalt. Det gör du på den blankett vi skickat till dig.

Detta behövs för att kunna redovisa i e-godman

Du behöver vara förordnad som god man eller förvaltare för att kunna använda e-godman. Logga in i e-godman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med ditt bank-id. Ditt uppdrag hittar du under fliken Akter.

Du behöver

  • dator
  • bank-id
  • tillgång till scanner
  • webbläsaren Crome eller Microsoft Edge.

Mer information och frågor

För att komma igång med din redovisning finns mer information och instruktioner i våra supportguider Länk till annan webbplats.. Välj kategori Överförmyndarenheten.

Frågor rörande digital redovisning skickas till egodman@umea.se.

Föräldrar och förordnade förmyndare

E-tjänsten är inte anpassad för den typ av redovisning som föräldrar och förordnade förmyndare gör över barns ekonomi. Vi rekommenderar därför er att fortsättningsvis posta in er redovisning.

Mer information

Frågor rörande e-tjänsten skickas till
egodman@umea.se

e-godman Länk till annan webbplats.

Supportguide Länk till annan webbplats. Välj kategori Överförmyndarenheten.

Sidan publicerades