Stäng

Föräldraskapsstöd

Cope föräldrastödsprogram riktar sig till dig som har barn i åldrarna 3–12 år. Du får verktyg för att bättre förstå och möta ditt barn! I kursen utgår vi från filmer på konkreta problemsituationer som de flesta kan känna igen sig i. I en Cope-grupp träffar du andra föräldrar och delar erfarenheter. Gruppen träffas en gång i veckan i två timmar under nio veckor. Varje gruppträff är noga strukturerad utifrån ett tema. Teman kan till exempel handla om att förbereda sitt barn för övergångar (till exempel att gå från en rolig aktivitet till något som känns tråkigare)och hur man kan behålla lugnet själv som vuxen i konfliktsituationer. Genom att sedan mellan varje tillfälle, få träna med sitt barn hemma, på de strategier som tas upp vid varje tillfälle, kan antalet konflikter på sikt minska.

Syftet med utbildningen är att

 • ge dig som förälder verktyg att förstå och bemöta ditt barn
 • få en bättre relation till ditt barn
 • stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap och lära känna andra föräldrar
 • förbättra samspelet i din familj
 • få ett lugnare föräldraskap.

Om ni är två föräldrar, som vill gå samtidigt, tänk då på att det behövs en ansökan per deltagare/ vårdnadshavare. Kursen är utan barn. Kursen är kostnadsfri.

Nu är Cope fullbokad inför hösten 2023. Du är välkommen med ansökan ändå- vi ställer dig i kö till vårens kurs. Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar!

Lämna en intresseanmälan till Cope, 3–12 år

Så hanterar vi dina personuppgifter när du anmäler dig till Cope

Vid ytterligare frågor och funderingar kring kursen eller ansökan, välkommen att höra av dig till (se fler kontaktuppgifter längst ned på sidan);

Linda Segerstedt Bolin
Öppna förskolan Ålidhem
073-807 59 54
linda.segerstedt@umea.se

Att vara förälder till en tonåring kan vara utmanande och ställa stora krav. Då kan det vara bra att tillsammans med andra föräldrar få möjlighet att diskutera olika problem och få nya idéer till hur man skulle kunna hantera dem.

Cope tonårsföräldrastödsprogram riktar sig till dig som har tonåring/tonåringar i åldrarna 13–17 år. Du får träna nya sätt att förstå och hantera bekymmer som kan uppstå i en familj. I en Cope-grupp träffar du andra föräldrar och delar erfarenheter.

Gruppen träffas en gång i veckan i två timmar vid nio tillfällen. Varje gruppträff är noga strukturerad och ni som föräldrar får träna en ny strategi som sedan ska användas/tränas i hemmamiljö. Exempel på strategier är

 • uppmuntran och beröm
 • problemlösning – att bevara sitt lugn
 • att planera i förväg
 • gränssättning.

Syftet med kursen är att

 • du som förälder lättare ska förstå och hantera problem som kan uppstå i familjen
 • du ska känna dig tryggare i din föräldraroll
 • klimatet i familjen ska bli lugnare och att kommunikationen ska förbättras.

Det är bra om båda föräldrarna kan delta. Om du är ensamstående får du gärna ta med dig en nära anhörig. Kursen är kostnadsfri.

Lämna en intresseanmälan till Cope, 13–17 år

Så hanterar vi dina personuppgifter när du anmäler dig till Cope

På familjeförskolan får du råd och stöd i ditt föräldraskap. Tillsammans med andra föräldrar och deras barn pysslar, leker och pratar vi om saker som rör barn och föräldrar, relationer och samspel. Insatsen är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivillig. Ansök om familjeförskola via din kontakt på familjecentralen eller via socialtjänstens mottagningsenhet.

Barn 0–16 år och deras familjer erbjuds ett tidigt och samordnat stöd genom HLT, Hälsa Lärande och Trygghet, för att behov av mer omfattande insatser senare ska minska. HLT består av arbetsgrupper, HLT team, med representanter från för- och grundskola, elevhälsa, socialtjänst, familjecentral/hälsocentral och Kompetens­centrum mödra- och barn­hälso­vård (BHV).

Läs mer om HLT Öppnas i nytt fönster.

Att få barn är en stor och livsavgörande händelse som kan kännas omvälvande. Som nybliven förälder kan det därför vara bra att få stöd i att tro mer på sig själv och sin föräldraförmåga. När du deltar i Stjärnan lär du känna andra föräldrar och får dela dina erfarenheter.

En gång i veckan träffas ni i en liten grupp av föräldrar och barn tillsammans tillsammans med förskollärare och socionom. Totalt är det 15 träffar. På träffarna sjunger, leker, fikar och pysslar vi tillsammans. Vi pratar också om ämnen som känns viktiga för gruppen, till exempel om hur det är att bli förälder och vad ett litet barn behöver för att känna trygghet. Det kan också handla om rutiner och omsorg i vardagen eller barnets behov och utveckling. Du och ditt barn kommer också att få egna samtal med barnpsykolog en gång per vecka.

Stjärnan är ett samarbete mellan Umeå kommun och Region Västerbotten.

Som förälder är du en viktig person i ditt barns liv även om ditt barn inte bor hos dig. Hos Föräldrastödsenheten kan du prata om vad du går igenom och få stöd i frågor som rör placeringen.

Vi som arbetar på Föräldrastödsenheten har kompetens och erfarenhet från olika delar av socialt arbete. Föräldrastödsenheten är ett stöd för dig som förälder utifrån barnets behov. Vi lyssnar och vägleder dig för att nå målen i den beviljade insatsen.

Föräldrastödsenheten jobbar på uppdrag av barnets socialsekreterare. Prata därför med ansvarig social­sekreterare för att få mer information om insatsen.

 • Kontakt

  Cope 3–12 år

  cope@umea.se

  Vid ytterligare frågor

  Linda Segerstedt Bolin
  090-16 48 33
  073-807 59 54
  linda.segerstedt@umea.se

 • Kontakt

  Cope tonår

  copetonar@umea.se
 • Kontakt

  Familjeförskola

  På familjeförskolan arbetar pedagoger som är en del av socialtjänsten.

  073-069 62 39

  Ansök om familjeförskola via din kontakt på familjecentralen eller via socialtjänstens mottagningsenhet.

Sidan publicerades www.umea.se/foraldraskapsstod