Familjehemscentrum deltar i studie om rekrytering av familjehem

Linköping universitet har startat ett forskningsprojekt om varför det är så svårt att rekrytera familjehem. Familjehemscentrum deltar i den andra kategorin under punkt b: analys av vilka de sökande är.

Projektet fokuserar på tre områden:

1. Varför söker inte fler familjehemsuppdrag? Enkät till allmänheten om hur de ser på uppdraget och sina egna möjligheter att vara familjehem.

2. Hur ser rekryterings- och utredningsprocessen ut?

2 a/ Analys av lämplighetskriterier och -normer i utredningsmanualer.

2 b/ Analys av vilka de sökande är. Varför blir så få familjehem trots anmält intresse? Vad är skälen till att intresserade drar tillbaka sin intresseanmälan eller att de bedöms som olämpliga?

3. Hur hanteras konkurrensen om familjehem av kommuner genom samverkan? Analys av framgångsfaktorer och utmaningar inom pågående och avslutade regionala samverkansprojekt inom familjehemsrekrytering.

Familjehemscentrum ska under 6-12 månader följa upp och rapportera om de som anmäler intresse. Arbetet startar under hösten.

– ­Jag hoppas att det här kommer att hjälpa oss rent konkret att bättre förstå vilka som kan tänka sig att bli familjehem och vad som får dem att faktiskt ta steget och bli det, säger Åsa Marklund, enhetschef på Familjehemscentrum.

Sidan publicerades