en flicka och en pojke sitter i en röd bil och vinkar till fotografen

Höjd milersättning

Milersättningen för resor inom uppdraget som familjehem och jourhem höjs från nuvarande 18,50 kronor per mil till 29 kronor per mil.

För jourhem som skjutsar till och från skolan, vilket normalt sett inte ingår i grunduppdraget, höjs milersättningen till 37 kronor per mil.

Belopp över 18,50 kronor per mil ska beskattas. Arbetsgivaren rapporterar in beloppet som utbetalas samma månad till Skatteverket. Vid nästa deklaration kommer beloppet som överstiger 18,50 kronor vara inskrivet som lön på deklarationen.

Du kan kontakta personalkontoret 090-16 10 99 för frågor och information. Öppettider måndag, onsdag och fredag, klockan 09.00–11.30.

Höjningen gäller från och med 1 juli.

Sidan publicerades