Fritid för alla lämnar lokalen på Ersboda Folkets hus och söker nu ny lokal.

Fritid för alla utan lokal efter årsskiftet – fortsätter erbjuda verksamhet

Fritid för alla kommer inte att vara kvar på Ersboda Folkets hus efter nyår. Just nu finns ingen ny lokal men det kommer att bedrivas verksamhet utifrån de förutsättningar som finns, mer information om det kommer framöver.

En hälsning från Malin och Anneli på Fritid för alla:

Med kort varsel måste vi tyvärr meddela att vi inte kommer att vara kvar på Ersboda Folkets hus efter nyår. Ni kan läsa mer i informationen nedan från vår enhetschef och verksamhetschef.

Vi känner oss trygga med beslutet och ser framemot att se en långsiktig lösning på vår lokalfråga. I skrivande stund har vi ingen ny lokal men vi kommer att göra vad vi kan för att erbjuda så mycket verksamhet vi kan utifrån de förutsättningar vi har. Vi återkommer med mer information så snart vi kan.

Hej!

Hyresavtalet för lokalerna som Fritid för alla använder löper ut vid årsskiftet. Utifrån förändrade förutsättningar kring hyresavtalet och en väsentligt högre hyra som skulle belasta verksamhetens budget negativt har vi valt att inte teckna nytt avtal i befintliga lokaler.

Vi kommer istället att söka en alternativ långsiktig lösning för verksamheten. Tills det är klart tittar vi på tillfälliga lokaler, men hur den lösningen kommer se ut är i skrivandets stund inte klart.

Vi kommer att göra vårt bästa för att detta inte ska gå ut över verksamheten inom Fritid för alla mer än nödvändigt och vi hoppas kunna återkomma med mer information inom kort.

Hälsningar,

Åsa S Boman, verksamhetschef

Karolina Hörstedt, enhetschef

Sidan publicerades