Träffa lokala politiker

Välkommen till Fritid för alla för att träffa politiker på en lättpratad valdiskussion.

Ställ frågor om till exempel färdtjänst, daglig verksamhet, fritid eller något annat. Du kan också komma och lyssna på andras frågor.

Om du har någon fråga, skriv ner den före på ett papper som du tar med till träffen. Om du vill kan du ta hjälp av personal, anhöriga, föräldrar, gode man eller assistent att skriva ner frågan.

Tisdag 30 augusti, klockan 18.30–19.30
Fritid för alla, Ersboda Folkets hus

Samtalsledare för träffen är Gerard Stenlund, programledare i Sveriges radio.

Har du frågor om valdiskussionen? Mejla till malin.gruffman@sv.se eller ring 072-595 49 26.

Sidan publicerades