Samisk träffpunkt

Vi erbjuder samvaro och aktiviteter inom samisk slöjd, kultur och språk. Du får möjlighet att träffa andra samiska seniorer och daglediga i en samisk miljö. Här upptäcker deltagarna okända släktband och finner sitt ursprung. Aktiviteterna planeras i samråd med deltagarna vid träff.

Ibland byter vi dag, lokal och tid för aktiviteter.

Buerie båeteme! Buerest båhtieme! Burist båhtem! Buoris boahtem! Bures boahtin! Välkomna!

Öppettider

Tisdagar, klockan 13.00–15.00

Sidan publicerades