Stäng

Introduktion för dig som är nyanställd inom funktionshinderomsorgen

Sidan publicerades

För att du som är nyanställd ska få bra förutsättningar för att utföra ditt jobb hos oss har vi satt samman en introduktion. Introduktionen består av självstudier genom filmer, studiematerial och kunskapstest samt en introduktion på din arbetsplats.

Under pågående smittspridning av coronavirus behöver du som medarbetare snabbt kunna jobba inom verksamheten. Därför har utbildningstiden justerats från 11 timmar till 3 timmar.

Obligatoriska avsnitt


Följande utbildningar ska du genomföra:

Eftersom denna utbildning är obligatorisk utbetalas lön för 3 timmar i de fall utbildningen ej kan genomföras under arbetstid.

Frivilliga avsnitt

Avsnitt som under coronapandemin är frivilliga att genomföra:

Om introduktionsutbildningen

Syftet med utbildningen är att skapa en gemensam grundläggande kunskap för alla medarbetare. Genom utbildning inom dessa områden skapas förutsättningar i arbetet att ge brukarna möjlighet till utveckling och att bli självständiga utifrån sina förutsättningar.

Så genomför du utbildningarna

  1. Se film/filmerna som hör till utbildningen
  2. Läs igenom kapitelt som berör utbildningen i studiematerialet
  3. Gör kunskapstestet som är kopplad till utbildningen. Skicka in detta enligt instruktion i slutet på kunskapstestet.

Studiematerial

Sudiematerial, introduktion , 2.1 MB. (pdf, 2 MB)

Kontakt

Vid frågor kopplat till utbildningen kontakta din närmsta chef.

Frågor gällande filmer eller studiematerial kontakta:

Per Forsberg
HR
090-16 19 18
per.forsberg@umea.se

Sidan publicerades