Två barn leker med duplo.

Bemötande och förhållningssätt

Sidan publicerades

Filmen består av en föreläsning med Bo Hejlskov Elvén som handlar om problemskapande beteende, kontrollprincipen, metoder, kravanpassning, stress och belastning och lågaffektivt bemötande.

För mer kunskap finns boken Problemskapande beteende av Bo Hejlskov Elvén att låna på din arbetsplats.

I studiematerialet får du en kort introduktion till Bemötande och förhållningssätt.

Introduktion på din arbetsplats

På din arbetsplats kommer du att bli introducerad till mer kunskap om hur du som medarbetare bäst bemöter de brukare du kommer att stötta.

Syftet och målet​

Syftet är att du som anställd ska få grundläggande kunskaper om bemötande och förhållningssätt. Samt få insikt i hur det kan påverka individens livssituation. Kunskaperna ska användas i det dagliga arbetet så vi säkerställer att insatsen utförs individanpassat, kvalitetssäkrat och att det leder till goda levnadsvillkor. Målet med introduktionen att du som medarbetare ska kunna:

  • Förstå och anpassa metoder och arbetssätt till individens behov, utvecklingsnivå och känslor
  • Känna till vad affektsmitta är och kunna använda sig av lågaffektivt bemötande
  • Känna till hur krav och kravanpassning påverkar individen

Utbildningsmaterial

Studiematerial

Sidorna 26-30 i studiematerialet.

Det samlade studiematerialet hittar du på första webbsidan Introduktion för nyanställda.

Film

Bemötande och förhållningssätt, del 1 - med Bo Hejlskov Elvénlänk till annan webbplats (längd på film: 2 h och 55 min)
Bemötande och förhållningssätt, del 2 - med Bo Hejlskov Elvénlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (längd på film: 1 h och 58 min)

Alternativ till film: Hantering av problemskapande beteende

Filmerna är copyrightskyddade och får ej spridas vidare.

Kunskapstest

Kunskapstest: Bemötande och förhållningssättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du får godkänt på kunskapstestet skickar du in detta enligt instruktion i slutet på kunskapstestet.

Sidan publicerades