En person som använder rullstol.

Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser

Sidan publicerades

Filmerna handlar om olika funktionsnedsättningar: dess konsekvenser, kognitiva svårigheter och hur individen livssituation påverkas av detta. I studiematerialet finns det mer information om funktionsnedsättningar som du ska ta del av och läsa.

Introduktion på din arbetsplats

På din arbetsplats kommer du att bli introducerad till mer kunskap om de brukare du kommer att stötta.

Syftet och målet​

Syftet är att du som anställd ska få grundläggande kunskaper om funktionsnedsättningar, dess konsekvenser och kognitiva svårigheter. Samt få insikt i hur det kan påverka individens livssituation. Kunskaperna ska användas i det dagliga arbetet så vi säkerställer att insatsen utförs individanpassat, kvalitetssäkrat och att det leder till goda levnadsvillkor. Målet med introduktionen är:

  • Att du ska känna till funktionsnedsättningar samt dess olika konsekvenser
  • Att du ska känna till hur kognitiva svårigheter kan påverka individen
  • Att du ska kunna anpassa och utforma stödet efter brukarens funktionsförmåga

Utbildningsmaterial

Studiematerial

Sidorna 14-24 i studiematerialet.

Det samlade studiematerialet hittar du på första webbsidan Introduktion för nyanställda.

Film

Film 1: Kognition - hjärnans funktioner och kognitiva nedsättningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(längd på film: 59 min)

Film 2: Medfödda funktionsnedsättningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(längd på film: 1 h och 13 min)

Filmerna är copyrightskyddade och får ej spridas vidare.

Kunskapstest

Kunskapstest: Funktionsnedsättningar och dess konsekvenserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du får godkänt på kunskapstestet skickar du in detta enligt instruktion i slutet på kunskapstestet.

Sidan publicerades