En person visar något på en platta för en annan person.

Kommunikation

Sidan publicerades

Filmerna består av föreläsningar med Barbara Eberhart och Åsa Lidström, Västerbottens läns landsting. De handlar om vad kommunikation är, kommunikationsutveckling samt AKK (alternativ och kompletterande kommunikation)

I studiematerialet kan du läsa om kommunikation, kommunikationsutveckling och AKK.

Introduktion på din arbetsplats

På din arbetsplats kommer du att bli introducerad till mer kunskap om hur du som medarbetare bäst kommunicerar med de brukare du kommer att stötta.

Syftet och målet​

Syftet är att du som anställd ska förstå vad kommunikation är och ska tillägna sig kunskaper, strategier och verktyg genom att kunna lyssna, tolka och aktivt stimulera till kommunikation.

Målet med introduktionen att du som medarbetare ska kunna:

  • känna till och kunna anpassa olika kommunikationssätt
  • utifrån brukarens funktionsnedsättning och utvecklingsnivå
  • känna till olika alternativa och kompletterande kommunikationssätt, kommunikationshjälpmedel/stöd
  • känna till att det personliga förhållningssättet påverkar kommunikationen med brukaren

Utbildningsmaterial

Studiematerial

Sidorna 31-42 i studiematerialet.

Det samlade studiematerialet hittar du på första webbsidan Introduktion för vikarier.

Film

Film 1:
Vad är kommunikation?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (längd på film: 11 min)

Film 2:
Kommunikationsutvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (längd på film: 8min)

Film 3:
Vad är AKK?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (längd på film: 17 min)

Filmerna är copyrightskyddade och får ej spridas vidare.

Kunskapstest

Kunskapstest: Kommunikationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du får godkänt på kunskapstestet skickar du in detta enligt instruktion i slutet på kunskapstestet.

Sidan publicerades