Lagstiftning inom funktionshinderomsorgen

Sidan publicerades

Filmen handlar om lagstiftning inom funktionshinderområdet som vi ska förhålla oss till samt hur handläggningsprocessen ser ut i Umeå kommun.

I studiematerialet har vi samlat de viktigaste lagarna och paragraferna inom funktionshinderområdet.

Introduktion på din arbetsplats

På din arbetsplats kommer du få en introduktion i rutiner och var formulär för avvikelser och rapportering enligt Lex Sarah finns.

Syftet och målet

Syftet är att få ökad förståelse av innebörden av LSS och SoL samt förverkliga lagens intentioner i det dagliga arbetet. Målet med introduktionen är:

  • Känna till och förstå LSS-lagstiftningen och SoL för att kunna omsätta lagens intentioner och grundläggande principer i det dagliga arbetet
  • Känna till och förstå rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah och Lex Maria samt förstå innebörden av sekretesslagstiftningen
  • Känna till hur beslutsprocessen fungerar utifrån LSS-lagstiftning i Umeå kommun

Utbildningsmaterial

Studiematerial

Sidorna 7-13 i studiematerialet. Det samlade studiematerialet hittar du på första webbsidan Introduktion för nyanställda.

Film

Lagstiftning inom funktionshinderområdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (längd på film: 32 min)

Filmerna är copyrightskyddade och får ej spridas vidare.

Kunskapstest

Kunskapstest: Lagstiftninglänk till annan webbplats

När du får godkänt på kunskapstestet skickar du in detta enligt instruktion i slutet på kunskapstestet.

Sidan publicerades