Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Aktuellt läge, socialtjänsten

Här hittar du uppdaterad information om smittläget i socialtjänstens verksamheter. Med antal brukare menas antalet personer med bekräftad smitta som just nu är smittbärare. Tabellen uppdateras måndagar och torsdagar. Antal brukare hos externa utförare i ordinärt boende uppdateras enbart torsdagar.

26 november (uppdaterad klockan 09:30)

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 vid publiceringsdatumet samt totalt antal bekräftat smittade med covid-19 sedan mars 2020 redovisas på verksamhetsnivå.

Verksamhet

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 vid publiceringsdatumet

Totalt antal bekräftat smittade med covid-19 sedan mars 2020

Äldreomsorg:Särskilda boenden (vård- och omsorgsboende)

13

35

Ordinärt boende, kommunal regi (hemtjänst)

2

8

Funktionshindersomsorg:Särskilda boenden

5

10

Ordinärt boende

1

7

Individ- och familjeomsorg

0

0

Externa utförare, ordinärt boende (hemtjänst)

2

6

Nuläge

Läget är stabilt men det fortsätter att vara några fler smittade sedan i måndags. 4 ytterligare inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboende, i ytterligare inom den kommunala hemtjänsten, 1 inom funktionshinderomsorgens särskilda boende, 1 inom ordinärt boende funktionshinderomsorg.

Vid misstanke om samt bekräftad smitta arbetar verksamheterna utifrån framtagna rutiner för att minska risken för smittspridning. Provtagningar sker löpande vid symtom.

Tillgången på skyddsutrustning är god. Sjukfrånvaron är under kontroll men fler vikarier behöver rekryteras.

Tabellförklaring

Äldreomsorg

I särskilda boenden ingår vård- och omsorgsboenden samt korttidsboenden.
Totalt 1 036 platser som oftast är fullbelagda. I Umeå kommun finns 18 vård- och omsorgsboenden

I ordinärt boende ingår hemtjänst i kommunens regi samt hemsjukvård.
2 079 personer över 65 år hade bevilljad hemtjänst i mars 2020. Varav 994 personer med Din kommunala hemtjänst som utförare och 1 123 personer med extern utförare av hemtjänst. I Umeå kommun finns 17 godkända externa hemtjänstutförare.

Funktionshindersomsorg

I särskilda boenden ingår gruppboenden samt servicebostäder.
Cirka 480 personer med någon av ovanstående insatser, maj 2020.

I ordinärt boende ingår personlig assistans, boendestöd samt korttidsboende.
Cirka 1 000 personer med någon av ovanstående insatser, maj 2020.

Individ- och familjeomsorg

I individ- och familjeomsorg ingår ensamkommande barn samt boende inom öppenvård.
Cirka 60 personer med någon av ovanstående insatser, maj 2020.

Sidan publicerades