Kontaktpersoner för medier

Äldreomsorg

Kontaktpersoner vid frågor om äldreomsorgsförvaltningens verksamheter.

Verksamhet

Kontaktperson

Vård- och omsorgsboende samt korttidsboende

Malin Sundbom
verksamhetschef
070-650 69 97
malin.sundbom@umea.se


Linda Bodén
biträdande verksamhetschef
070-342 60 87

linda.boden@umea.se


Annelie Sjöberg
biträdande verksamhetschef
070-950 39 12
annelie.sjoberg@umea.se

Din kommunala hemtjänst

Annette Johnson
verksamhetschef
070-653 29 88
annette.johnson@umea.se

Hälso- och sjukvårdsverksamheten

Björn Hammar
verksamhetschef
070-585 35 81
bjorn.hammar@umea.se

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Ann-Gerd Töyrä
MAS
070-669 20 84
anngerd.toyra@umea.se


Kerstin Rahkola
MAS
070-279 04 38

kerstin.rahkola@umea.se

Frågor om läkarbedömningar

Region Västerbotten

Frågor om antal avlidna

Region Västerbotten

Hjälp att få kontakt med rätt person inför intervju

Camilla Söderlund
kommunikatör
070-688 12 88
camilla.soderlund@umea.se

Funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorg

Kontaktpersoner vid frågor om stöd- och omsorgsförvaltningens verksamheter.

Verksamhet

Kontaktperson

Funktionshinderomsorg

Malin Björkman
verksamhetschef
070-510 13 17
malin.bjorkman.2@umea.se

Hälso- och sjukvård inom funktionshinderomsorg

Helle Forsgren
chef
070-660 47 04
helle.forsgren@umea.se

Individ- och familjeomsorg

Monica Wahlström
verksamhetschef
070-592 71 94
monica.wahlstrom@umea.se

Hälso- och sjukvård

Ann-Gerd Töyrä
MAS
070-669 20 84
anngerd.toyra@umea.se

Förvaltningsövergripande

Karolina Lundqvist
socialdirektör
070-288 29 37
karolina.lundqvist@umea.se

Frågor om läkarbedömningar

Region Västerbotten

Frågor om antal avlidna

Region Västerbotten

Hjälp att få kontakt med rätt person inför intervju

Maria Hedin
kommunikatör
070-227 81 87
maria.hedin@umea.se

Sidan publicerades