Aktuellt läge, utbildning

Utbildningsförvaltningens verksamheter med förskola och skola fortsätter att säkerställa en trygg arbetsmiljö för barn, elever och medarbetare och förebygga spridning av sjukdomen covid-19. Riskerna för så kallad klustersmitta och även risk för andra virussjukdomar finns kvar. Därför arbetar verksamheterna med att ta vara på lärdomar från ett gott förebyggande arbete, fortsatt motverka smittspridning samt ha beredskap för att hantera utbrott av covid-19.

Förebyggande åtgärder

Undervisning i skolans lokaler är huvudregel. Skolverksamheterna har även framöver ett generellt arbetsmiljöansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer, till exempel genom förebyggande åtgärder som att tvätta händer noga och ofta, hålla avstånd så långt som möjligt och stanna hemma om man har sjukdomssymtom.

För att undvika trängsel så fortsätter det finnas begränsningar på vissa enheter för hur många som kan vistas inne på förskola och fritids för lämning och hämtning vid vissa tidpunkter på dagen. Har du som vårdnadshavare sjukdomssymtom är det bra om någon annan lämnar och hämtar för att minska risken för smitta. Följ de rutiner som gäller för ditt barns verksamhet.

Information till förskola, skola och gymnasier om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.folkhalsomyndigheten.se)

Vaccinationer

Höstterminen 2021 fick barn från 12 års ålder erbjudande om vaccination mot covid-19 på skoltid. Region Västerbotten har ansvaret för vaccinationer. Vårdnadshavare med barn över 12 år som ännu inte vaccinerat sig med dos 1 eller 2 kan själva boka tid via sin hälsocentral.

Information om var du kan vaccinera dig - 1177.se Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till vuxna och barn om att stanna hemma vid symtom kvarstår. Från 22 november utökas rekommendationerna om att testa sig vid symtom. Folkhälsomyndighetens rekommendationer syftar till att undvika spridning av covid-19, men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom. Enligt smittskyddslagen är du skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Håll dig uppdaterad på folkhälsomyndigheten.se och 1177.se Vårdguiden för råd i vår region, se länkar nedan.

Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som kan bero på covid-19 eller annan luftvägsinfektion. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft bekräftad covid-19.

Det här ska du göra om du känner dig sjuk med symtom på covid-19 eller annan luftvägsinfektion:

  • Stanna hemma. Det gäller alla, även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad. Exempel på symtom kan vara snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.

Hur länge bör jag stanna hemma? - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ska jag stanna hemma - 1177.se Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Testa dig. Folkhälsomyndigheten råder alla vuxna och barn från förskoleklassålder och uppåt att testa sig. Medan du väntar på testning, och sedan på provsvaret, ska du stanna hemma och bete dig som om du har covid-19. Barn i förskoleålder rekommenderas i första hand att stanna hemma om de har symtom på covid-19, utan att testas. Har du haft covid-19 det senaste halvåret behöver du vanligtvis inte testa dig. Det är Region Västerbotten som ansvarar för testningen.

Lämna prov för covid 19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

Har någon i hushållet bekräftad covid-19 får övriga i hushållet förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni ska göra för att inte sprida smittan vidare.

Du som bor med någon som har covid‐19 - 1177.se Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades