Aktuellt läge, utbildning

Utbildningsförvaltningen följer rekommendationer och direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten och vidtar försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning, värna arbetsmiljön och minska oro. Så här påverkar Coronaviruset förskola, grundskola och gymnasieskola, och så här agerar Umeå kommun utifrån rådande läge.

Delvis distansundervisning på högstadie- och gymnasieskolor fram till skolavslutning

De kommunala högstadie- och gymnasieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till skolavslutningen. Grundskolor har skolavslutning tisdag 15 juni och gymnasieskolor onsdag 16 juni.

Precis som tidigare undantas elever inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammen på gymnasieskolan samt elever och elevgrupper som i övrigt har visat sig ha svårt att tillgodogöra sig undervisning på distans.

Elever och vårdnadshavare får information från sin skola kring hur undervisningen kommer att utformas inom ramen för skolhuvudmannens beslut.

Studenten och skolavslutningar blir utan publik

I Västerbotten kommer alla skolavslutningar och examen i grundskola och gymnasieskola ske utan närvarande vårdnadshavare, anhöriga och andra externa besökare. Detta efter samråd med regionens smittskyddsläkare.

För gymnasieelever som tar studenten på kommunala skolor sker det traditionella ”utspringet” klassvis och utan publik. Det innebär att det inte får förekomma några folksamlingar på skolgården.

Även inom grundskolan genomförs skolavslutningarna i mindre grupper och utan släkt och vänner. Någon samling av skolans elever kommer inte att genomföras, varken utomhus eller inomhus. Varje skola kommer att anpassa sina avslutningar så att det passar skolans förutsättningar. Lösningarna kommer därför att se olika ut mellan skolorna.

Arbetssätt och arbetsformer anpassas

Folkhälsomyndighetens råd är att symtomfria barn och elever ska vistas i förskolan och skolan. När det finns en medlem i familjen/hushållet som har konstaderad covid-19 så ska hela familjen stanna hemma, läs mer längre ner på sidan. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av en smittspårare och få mer information om vad som gäller.

Förskolor och skolor följer de allmänna råden om att tvätta händer, hålla distans och vara hemma om man är sjuk, även vid minsta symtom. Förskolan och skolan arbetar för att undvika större grupper, hålla avstånd och schemalägga måltider utspritt samt genomföra digitala utvecklingssamtal. Skolaktiviteter genomförs när det är möjligt och med anpassade transporter, som exempelvis egna bussar till simundervisning. PRAO för grundskolan sker i annan form under vår- och höstterminen 2021.

Vårdnadshavare som följer sitt barn till förskola/skola ska i första hand hämta och lämna utanför förskolan och skolans lokaler och hålla avstånd till andra. Vid behov av att samtala med personalen ska kontakt först ske per telefon.

Städning på förskolor och skolor

Umeå kommuns städverksamhet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för städning. I förskolor, fritidshem och skolor torkas golv och kontaktytor regelbundet. Toaletter städas varje dag. Har du önskemål om mer information kontakta kommunens städservice.

Stanna hemma från arbete, skola och fritidsaktiviteter

Om du har symtom som vid covid-19

  • Stanna hemma och ta prov enligt rekommendationerna för vuxna och barn.

Om någon i hushållet har symtom på covid-19 och väntar på provsvar

  • Var extra noga med att tvätta händerna och att hålla avstånd.
  • Undvik att träffa andra människor. Arbeta hemifrån om det går.
  • Var uppmärksam på om du får några symtom.
  • Om du som vårdnadshavare i Umeå väntar på provsvar eller är hemma med barn som testat sig, kan det enligt smittskydd Västerbotten fortsatt vara klokt att syskon i hushållet också stannar hemma i avvaktan på provsvar. Detta för att undvika fler fall som eventuellt insjuknar i anslutning till att de varit på förskolan/grundskolan/gymnasieskolan. Blir det ett positivt provsvar så omfattas alla i hushållet av hemkarantän.

Minska risken att du och andra får covid-19 - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Om du eller någon i hushållet har bekräftad covid-19

  • Alla som har konstaterad covid-19 omfattas av förhållningsregler och ska stanna hemma.
  • Om någon som du bor med har konstaterad covid-19 så omfattas du av förhållningsregler för hushållskontakter, ska stanna hemma och provta dig dag 5 efter den sjukes provtagningsdatum.
  • Den som fått sin första vaccindos för mer än 3 veckor sedan är undantagen från förhållningsregler som hushållskontakt men rekommenderas ändå provtagning dag 5 efter den sjukes provtagningsdatum.

Du som bor med någon som har covid‐19 - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Hur länge barn i förskola och grundskola bör stanna hemma om man inte tagit test

Stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus två extra dygn.

Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva). Barn sex år och uppåt rekommenderas i första hand testning.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Folkhälsomyndigheten om hur länge bör jag stanna hemmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 om egenprovtagning i Västerbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur länge alla från gymnasieåldern bör stanna hemma om man inte tagit test

Vid kortvariga symtom som går över inom ett dygn: stanna hemma så länge du har symtom plus två extra dygn.

Om du har symtom mer än ett dygn ska du stanna hemma minst sju dygn.

Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan du återgå till arbete eller annan verksamhet även om du har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Folkhälsomyndigheten om hur länge bör jag stanna hemmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 om egenprovtagning i Västerbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Vid frågor, kontakta rektor på aktuell enhet. Du hittar alla kontaktuppgifter på: www.skola.umea.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerades