Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Aktuellt läge, utbildning

Utbildningsförvaltningen följer rekommendationer och direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten och vidtar försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning, värna arbetsmiljön och minska oro. Så här påverkar Coronaviruset förskola, grundskola och gymnasieskola, och så här agerar Umeå kommun utifrån rådande läge.

Distansundervisning

Skolhuvudmannen har beslutat om att elever i kommunala högstadieskolor i årskurs 7 och 8 har fortsatt delvis distansundervisning fram till sportlovet (fredag 5 mars). Beslutet gäller inte elever i årskurs 9, elever i grundsärskolan och vissa elever med särskilda behov som har fortsatt närundervisning. Vårdnadshavare och elever får information från sin skola.

Efter samråd med smittskyddet på Region Västerbotten har skolhuvudmannen beslutat att utöka andelen gymnasieelever med distansstudier till två tredjedelar, medan en tredjedel av eleverna ges möjlighet till närundervisning. Beslutet om delvis fjärr- och distansundervisning gäller fram till sportlovet (fredag 5 mars).

Rektor beslutar om vad som gäller för respektive verksamhet, kontakta respektive skolalänk till annan webbplats för mer information.

Arbetssätt och arbetsformer anpassas

Folkhälsomyndighetens råd är att symtomfria barn och elever ska vistas i förskolan och skolan. När det finns en medlem i familjen/hushållet som har konstaderad covid-19 så ska hela familjen stanna hemma, läs mer längre ner på sidan. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av en smittspårare och få mer information om vad som gäller.

Förskolor och skolor följer de allmänna råden om att tvätta händer, hålla distans och vara hemma om man är sjuk, även vid minsta symtom. Förskolan och skolan arbetar för att undvika större grupper, hålla avstånd och schemalägga måltider utspritt samt genomföra digitala utvecklingssamtal. Skolaktiviteter genomförs när det är möjligt och med anpassade transporter, som exempelvis egna bussar till simundervisning. PRAO för grundskolan sker i annan form under vårterminen.

Vårdnadshavare som följer sitt barn till förskola/skola ska i första hand hämta och lämna utanför förskolan och skolans lokaler och hålla avstånd till andra. Vid behov av att samtala med personalen ska kontakt först ske per telefon.

Städning på förskolor och skolor

Umeå kommuns städverksamhet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för städning. I förskolor, fritidshem och skolor torkas golv och kontaktytor regelbundet. Toaletter städas varje dag. Har du önskemål om mer information kontakta kommunens städservice.

Om du eller någon i hushållet har blivit sjuk

Om du som vårdnadshavare väntar på provsvar eller är hemma med barn som testat sig så rekommenderar smittskydd Västerbotten att övriga syskon i hushållet också är hemma i avvaktan på provsvar. Detta för att undvika fler fall som eventuellt insjuknar i anslutning till att de varit på förskolan/grundskolan/gymnasieskolan. Blir det ett positivt provsvar så omfattas alla i hushållet av hemkarantän.

Barn under sex år som har milda symtom provtas sällan. Men sannolikheten att det är barnet 0-6 år som insjuknar först i familjen utan känd exponering bedöms som låg enligt Smittskydd. Du som vårdnadshavare behöver i dessa fall själv göra en bedömning om det förekommit nära kontakter, och därmed en tydlig exponering mot familjen för covid-19. Om så är fallet är det bra om alla är hemma när någon har symtom.

Vid symtom så rekommenderar vården i Västerbotten provtagning enligt nedan:

  • Barn under sex år som har milda symtom behöver oftast inte provtas. Har ditt barn allvarliga symtom eller av någon annan anledning rekommenderas att lämna prov ska ni kontakta hälsocentralen för provtagning.
  • Barn som är sex till 12 år kan lämna prov genom egenprovtagning eller på hälsocentralen.
  • Tonåringar kan provtas genom egenprovtagning.

1177 Västerbotten om egenprovtagninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 Västerbotten om att lämna provlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur länge barn i förskola och grundskola bör stanna hemma om man inte tagit test

Stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus två extra dygn.

Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva). Barn sex år och uppåt rekommenderas i första hand testning.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Folkhälsomyndigheten om hur länge bör jag stanna hemmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 om egenprovtagning i Västerbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur länge alla från gymnasieåldern bör stanna hemma om man inte tagit test

Vid kortvariga symtom som går över inom ett dygn: stanna hemma så länge du har symtom plus två extra dygn.

Om du har symtom mer än ett dygn ska du stanna hemma minst sju dygn.

Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan du återgå till arbete eller annan verksamhet även om du har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Folkhälsomyndigheten om hur länge bör jag stanna hemmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 om egenprovtagning i Västerbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Vid frågor, kontakta rektor på aktuell enhet. Du hittar alla kontaktuppgifter på: www.skola.umea.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerades