Aktuellt läge, utbildning

Utbildningsförvaltningen följer myndigheternas rekommendationer och vidtar försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning, värna arbetsmiljön och minska oro. Så här påverkar Coronaviruset förskola, grundskola och gymnasieskola, och så här agerar Umeå kommun utifrån rådande läge.

Smittan finns kvar

Smittspridningen finns kvar i regionen och det är viktigt att vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för att skydda varandra. Det gäller även dig som är vaccinerad, men vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället. Alla som är födda 2005 eller tidigare erbjuds nu vaccination och kan boka tid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 höstterminen 2021 (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetssätt och arbetsformer anpassas

Förskolor och skolor följer de allmänna råden om att tvätta händer, hålla distans och vara hemma om man är sjuk, även vid minsta symtom. Förskolan och skolan arbetar för att undvika större grupper, hålla avstånd och schemalägga måltider utspritt samt genomföra digitala utvecklingssamtal. PRAO för grundskolan årskurs 8 sker i annan form under höstterminen 2021.

Vårdnadshavare som följer sitt barn till förskola/skola ska i första hand hämta och lämna utanför förskolan och skolans lokaler och hålla avstånd till andra. Vid behov av att samtala med personalen ska kontakt först ske per telefon.

Städning på förskolor och skolor

Umeå kommuns städverksamhet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för städning. I förskolor, fritidshem och skolor torkas golv och kontaktytor regelbundet. Toaletter städas varje dag. Har du önskemål om mer information kontakta kommunens städservice.

Smittspårning

Som ett komplement till tidigare rutiner för provtagningen erbjuder Region Västerbotten ett antal PCR-kit till högstadie- och gymnasieskolor samt Komvux. Detta kan vara aktuellt i samband med smittspårning av nära kontakter till ett känt fall av covid-19 inklusive eventuell screening av en hel klass. Beslut om vilka som är nära kontakter och screening av hela klasser tas av smittspårare och smittskyddsenheten i samband med smittspårning. Respektive skola ansvarar för att hämta kiten på egenprovtagningsstationen vid Norrlands Universitetssjukhus.

Proverna tas i första hand hemma enligt instruktion och sedvanlig registrering via Bank-ID eller personlig kod. Efter provtagningen lämnas kiten in snarast möjligt enligt normal rutin på stationen för egenprovtagning.

Stanna hemma från arbete, skola och fritidsaktiviteter

Om du har förkylningssymtom eller sjukdomssymtom ska man vara hemma. Barn sex år och uppåt samt vuxna med symtom ska lämna prov. Det gäller även om du är vaccinerad.

Om barn under sex år är sjuka, och det finns en känd exponering av coronavirus, är det enligt smittskydd vid Region Västerbotten klokt att syskon och vuxna stannar hemma. Var extra noggrann med att tvätta händer, var uppmärksam om du själv får symtom, undvik att träffa andra människor och arbeta hemifrån om det går. Det är bra att försöka undvika att smitta andra med virus och luftvägsinfektioner.

Om det inte finns en känd exponering mot familjen av covid-19 och ett yngre syskon, som normalt inte provtas, är hemma med förkylning kan andra friska i familjen gå till skola och jobb.

Minska risken att du och andra får covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

  • Alla som har konstaterad covid-19 omfattas av förhållningsregler och ska stanna hemma.
  • Du behöver inte stanna hemma om du har haft covid-19 de senaste sex månaderna eller är vaccinerad med två doser och det har gått mer än två veckor sedan sista dosen. Om du som är vaccinerad bor med någon som har bekräftad covid-19 bör du själv ändå provtas efter dag 5. Är provet negativt kan du återgå till skola, jobb eller annan verksamhet när du är frisk.

Du som bor med någon som har covid‐19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna prov

De snabbtester, så kallade antigentester, som idag finns att köpa är mindre tillförlitliga när testning genomförs vid symtom och ett negativt snabbtest bör därför som regel följas av ett PCR-test innan man går tillbaka till skola och jobb.

Om egenprovtagning i Västerbotten - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur länge stanna hemma om man inte provtagits

Barn 1-16 år

Barn i förskola och grundskola bör stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus två extra dygn.

Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva). Barn sex år och uppåt rekommenderas i första hand provtagning.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Hur länge bör jag stanna hemma - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Unga vuxna, 16 år och uppåt

Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan du återgå till arbete eller annan verksamhet även om du har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Hur länge bör jag stanna hemma - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vid frågor, kontakta rektor på aktuell enhet. Du hittar alla kontaktuppgifter på: www.skola.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades