Så fungerar det vid en eventuell stängning

Utifrån den höga samhällsspridningen av covid-19 är det ett ansträngt läge i förskolan och skolan med stor smitt­spridning och hög personalfrånvaro. Umeå kommun arbetar intensivt med att omfördela personal främst till förskola, grundskolans lägre åldrar, grundsärskola och fritidshem så att verksamheterna kan hållas öppna.

Om en grundskola, förskola eller annan pedagogisk verksamhet behöver stänga kommer det att finnas möjlighet för vårdnadshavare, som arbetar med att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, att fortsatt få omsorg. I de fall där det finns två vårdnadshavare krävs att båda har den typen av uppgift för att omsorgen ska beviljas. Har bara en av vårdnadshavarna en samhällsviktig uppgift ska den andra vårdnadshavaren vara hemma med barnet. För ensamstående vårdnadshavare kommer omsorg att erbjudas, om omsorg för barnet inte kan ordnas på annat sätt.

Förberedelse för dig som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare bör ta reda på om du arbetar och deltar i samhällsviktig verksamhet. Fråga din arbetsgivare för att få veta om du behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid en eventuell stängning av grundskola eller förskola.

Du behöver inte meddela förskola/skola något än, men det är bra med förberedelse eftersom beslut om stängning kan komma med kort varsel.

Då behöver Umeå kommun samla in denna information skyndsamt och planera verksamheten utifrån ert meddelade behov av omsorg.

Vad händer om en förskola eller skola ska stänga?

Om det beslutas att en förskola eller grundskola behöver stänga får du som vårdnadshavare information via verksamheten. Om ensamstående eller båda vårdnadshavarna arbetar inom samhällsviktig verksamhet ska du/ni meddela behovet av vistelsetider inom förskola/fritidshem i Tempusappen.

Tänk på att det är bara om din arbetsgivare bedömer att din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhälls­viktiga verksamheter som du har rätt till omsorg för ditt barn. Du kan eventuellt behöva styrka ditt behov av omsorg vid stängning av förskolan/skolan genom ett intyg från din arbetsgivare.

Sidan publicerades www.umea.se/stangning