Har du frågor?

Här är mer information, frågor och svar om coronavirus från Folkhälsomyndigheten, Region Västerbotten, Umeå kommun och andra myndigheter. Länkar, frågor och svar kompletteras och uppdateras efterhand.

Frågor och svar om vaccinationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (1177 Vårdguiden)

Frågor och svar om coronaviruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Folkhälsomyndigheten)

Ring 1177 (Vårdguiden) eller 113 13 (SOS Alarm) för att få svar på frågor.

Det kan vara hög belastning på dessa nummer så sök i första hand information på webben:

Information från myndigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.krisinformation.se)

Information från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.folkhalsomyndigheten.se)

Frågor och svar om coronavirus, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.folkhalsomyndigheten.se)

Information från 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.1177.se)

Information från UD om resorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.regeringen.se)

Information till företag/leverantörer

Smittskydd och trängsel på matställen

Stöd via telefon för att hantera stress och orolänk till annan webbplats (www.rodakorset.se)

Stöd, råd och tips för psykisk hälsa vid krislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.uppdragpsykiskhalsa.se)

Information för barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.1177.se)

Du är enligt skyddsplikten i smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19, som är en samhällsfarlig sjukdom. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra. Visa särskild hänsyn till dem som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Skydda dig och andra från smittspridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(www.folkhalsomyndigheten.se)

Läs på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självskattningstest för coronaviruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Du som har symtom kan testa om du kan ta hand om symtomen själv eller om du behöver söka vård.

Ja, testa dig om du har symtom, även lindriga. Men, testa dig inte om du är frisk, för säkerhets skull. Resurser för att testa ska bara användas i fall det behövs.

Vilka är symtomen och vad gör jag om jag blir sjuk?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (1177.se)

Hur testar jag mig för covid-19?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (1177.se)

När Miljö-och hälsoskydd får in klagomål om trängsel på restauranger, kaféer med mera utreds det. Sedan meddelar vi smittskyddsenheten, Region Västerbotten. Smittskyddsläkaren kan i samråd med Umeå kommun fatta beslut om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven.

Mejla till miljoochhalsoskydd@umea.se om du har klagomål på att en verksamhet inte efterlever råden från Folkhälsomyndigheten.

Coronavirus – det här gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.forsakringskassan.se)

Information om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vård av barn, vab.

Umeå kommun ser till att skyddsutrustning kan användas där den behövs. Vi arbetar också aktivt och i samarbete med andra aktörer för att säkerställa tillgång till skyddsutrustning även i fortsättningen.

Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) har nationellt ansvar för smittskyddsfrågor. Region Västerbotten, Umeå kommun och andra aktörer i Västerbotten följer händelseutvecklingen, tar ansvar och samverkar för att hantera läget och minska påverkan på samhället.

Barn och utbildning

Nej, undantag från den regeln gäller fram till 30 juni 2021.

Ja, undantag från att börja det datum man fått plats gäller fram till 30 juni 2021.

Om du har symtom som vid covid-19

 • Stanna hemma och ta prov enligt rekommendationerna för vuxna och barn.

Om någon i hushållet har symtom på covid-19 och väntar på provsvar

 • Var extra noga med att tvätta händerna och att hålla avstånd.
 • Undvik att träffa andra människor. Arbeta hemifrån om det går.
 • Var uppmärksam på om du får några symtom.
 • Om du som vårdnadshavare i Umeå väntar på provsvar eller är hemma med barn som testat sig, kan det enligt smittskydd Västerbotten fortsatt vara klokt att syskon i hushållet också stannar hemma i avvaktan på provsvar. Detta för att undvika fler fall som eventuellt insjuknar i anslutning till att de varit på förskolan/grundskolan/gymnasieskolan. Blir det ett positivt provsvar så omfattas alla i hushållet av hemkarantän.

Minska risken att du och andra får covid-19 - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du eller någon i hushållet har bekräftad covid-19

 • Alla som har konstaterad covid-19 omfattas av förhållningsregler och ska stanna hemma.
 • Om någon som du bor med har konstaterad covid-19 så omfattas du av förhållningsregler för hushållskontakter, ska stanna hemma och provta dig dag 5 efter den sjukes provtagningsdatum.
 • Den som fått sin första vaccindos för mer än 3 veckor sedan är undantagen från förhållningsregler som hushållskontakt men rekommenderas ändå provtagning dag 5 efter den sjukes provtagningsdatum.

Du som bor med någon som har covid‐19 - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus 2 extra dygn.

Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva). Barn 6 år och uppåt rekommenderas i första hand testning.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Folkhälsomyndigheten om hur länge bör jag stanna hemmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 om egenprovtagning i Västerbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid kortvariga symtom som går över inom ett dygn: stanna hemma så länge du har symtom plus 2 extra dygn.

Om du har symtom mer än ett dygn ska du stanna hemma minst 7 dygn.

Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan du återgå till arbete eller annan verksamhet även om du har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Folkhälsomyndigheten om hur länge bör jag stanna hemmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 om egenprovtagning i Västerbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om ett barn, en elev eller personal insjuknar under dagen i förskolan/skolan så ska den personen gå hem så snart som möjligt. Gäller det ett barn eller elev tar personalen kontakt med vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Det är svårt att på symtom avgöra om sjukdom är influensa, covid-19 eller annan luftvägsinfektion men rektor informerar vårdnadshavare och personal om det går luftvägsinfektioner i förskolan eller skolan och påminner om vikten av att stanna hemma om man har mindre symtom eller är sjuk.

Om smittan är konstaterad via provtagning i sjukvården har behandlande läkare, enligt Smittskyddslagen, en skyldighet att påbörja smittspårning. Förskolan eller skolan genomför inte på egen hand någon smittspårning.

Från skolan önskar vi att du som vårdnadshavare tar kontakt med ansvarig rektor för den skola där ditt barn går så snart ni får besked om att barnet/eleven har bekräftad covid-19. Det möjliggör för rektor att genom generell information till personal, vårdnadshavare och elever i skolan förmedla att smittad person vistats i verksamheten och att vidta åtgärder för att motverka fortsatt smittspridning i ett så tidigt skede som möjligt.

Rektor informerar vid bekräftad smitta i verksamheten utifrån beslut/direktiv från smittspårare vid Smittskyddsenheten. Rektor informerar inte kring enskilda individer utifrån sekretessynpunkt. Umeå kommun följer de svenska myndigheternas rekommendationer och beslut som fattas och det finns en beredskap att hantera om personalen inte kan arbeta och verksamheten behöver flyttas eller stängas.

Måltidsservice följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som gäller offentliga restauranger. Alla gäster uppmanas att tvätta händerna före och efter måltid, hålla avstånd och undvika trängsel och köbildning vid hämtning av mat och dryck.

För att minska risken för smittspridning hämtas sallader och grönsaker huvudsakligen i serveringslinjen för att köerna ska flyta smidigare. Bestick i serveringen och i bufféerna byts ofta och kontaktytor torkas regelbundet med desinfektionsmedel. Måltidspersonalen portionerar inte mat till elever/barn då det inte bedöms vara nödvändig utifrån Folkhälsomyndighetens bedömning.

Utbudet av lunch/mellanmålsalternativ är färre och det finns ett alternativ till Dagens i stället för två. Vilka maträtter som serveras kan påverkas av rådande omständigheter. Vegetariska rätter kan serveras flera dagar i veckan och maträtter återkommer oftare i menyn. Specialkost och vegetarisk kost kommer att fortsätta erbjudas till de som behöver.

Umeå kommuns gymnasieelever som får undervisning på distans erbjuds att beställa och hämta skollunch på sin skola.

Vid permittering behåller barnet sin vanliga heltidplacering i förskolan. Rektor beslutar om vistelsetid i samråd med vårdnadshavaren.

Följ Folkhälsomyndighetens råd om hur du ska skydda dig själv och andra mot smitta.

De riskgrupper som befinner sig i eller kommer i kontakt med förskole- eller skolmiljö uppmanas i första läget kontakta sin läkare för råd om hur de ska skydda sig från smitta.

Om det innebär att det måste anpassas runt skolgång och undervisning på något sätt så behöver rektor och vårdnadshavare samråda och med hänsyn till de medicinska aspekterna försöka hitta lösningar som är gångbara, även över tid, och som gör att eleven kan genomföra sin skolgång på något sätt.

Elever som är sjuka ska stanna hemma från skolan. Elever som är sjuka förväntas dock vanligtvis inte utföra skolarbete under sjukdomsperioden. Men skolan bör ha en beredskap för att hjälpa dem att hämta i kapp förlorad undervisning vid återkomsten.

De riskgrupper som befinner sig i eller kommer i kontakt med förskole- eller skolmiljö uppmanas i första läget kontakta sin läkare för råd om hur de ska skydda sig från smitta.

Om det innebär att det måste anpassas runt skolgång och undervisning på något sätt så behöver rektor och vårdnadshavare samråda och med hänsyn till de medicinska aspekterna försöka hitta lösningar som är gångbara, även över tid, och som gör att eleven kan genomföra sin skolgång på något sätt.

Regler för smittbärarpenning och ersättning för vård av barn, vablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(www.forsakringskassan.se)

Svenska nationella myndigheter följer noga händelseutvecklingen vad gäller covid-19 i Sverige och har beredskap att fatta nödvändiga beslut. Umeå kommun arbetar kontinuerligt med att följa myndigheternas beslut och har vidtagit försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning, värna arbetsmiljön och minska oro.

Förskola, fritidshem för elever 6–12 år, grundsärskola och gymnasiesärskola är samhällsviktiga verksamheter som vid stängning får stora konsekvenser för föräldrar som arbetar inom flera andra företag och organisationen, inte minst äldreomsorgen och sjukvården.

Eleverna på de kommunala grund- och gymnasieskolorna har delvis distansundervisning, vilket innebär att endast en mindre andel av eleverna får närundervisning på skolorna. Rektor beslutar om vad som gäller för respektive verksamhet, kontakta respektive skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information.

Befintlig kunskap om barn, unga och covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.folkhalsomyndigheten.se)

Samtliga skolhuvudmän, kommunen och fristående aktörer, följer myndigheters rekommendationer och arbetar för beredskap att hantera om många medarbetare skulle tvingas vara borta från arbete. Eftersom förskolan är en samhällsviktig funktion för vårdnadshavare som arbetar inom till exempel äldreomsorg och sjukvård är förskolan i nuläget högt prioriterad att fortsätta vara öppen.

Umeå kommun har inte fattat några beslut om utbetalning i rådande läge utan följer löpande SKR och Skolverkets analyserar av hur beslut om förordningsändringar påverkar huvudmännen. Informationen uppdateras löpande.

Kommunens ansvar för förskola/skola vid epidemi/pandemilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.skr.se)

Ekonomi

Om du behöver ekonomisk rådgivning, kontakta budget- och skuldrådgivningen vid Umeå kommun. Rådgivningen är kostnadsfri och omfattas av sekretess.

På Konsumentverkets webbplats "Hålla konsument!" finns mer information:

Coronavirus – dina rättigheter som konsumentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ja, men dela bara bekräftad information, till exempel från myndigheter. Var källkritisk och dela inte osäker information som du inte vet är korrekt. Då hjälper du till att förhindra ryktesspridning och spekulationer.

Du är välkommen att kontakta Budget-och skuldrådgivningen vid Umeå kommun som ger dig tips och råd för stabilare ekonomi: www.umea.se/budgetrad

Du behöver inte ha skulder för att kontakta rådgivningen. Du kanske bara känner dig bekymrad eller har några obetalda räkningar.

Kronofogden har också frågor och svar om coronaviruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jobb och företagande

Nej. Umeå kommun kommer att hantera situationen som övriga fastighetsägare, det vill säga ha en individuell dialog med hyresgäster. Det finns inget generellt beslut om att sänka hyrorna, eftersom det skulle innebära snedvriden konkurrens och riktat företagsstöd.

Ja, viss tillsyn kommer att utföras, eftersom det är en viktig del i tillsynsuppdraget, men nya prioriteringar sker med anledning av coronaviruset och dess konsekvenser. Frågan hanteras lite olika beroende på vilken enhet som berörs.

Umeå kommun för en dialog för att underlätta för företag och där det är möjligt ser vi över tidsfrister för till exempel betalningstid för kommunala tillstånds- och tillsynsavgifter. Kontakta respektive avdelning för att veta vad som gäller i ditt ärende.

Ja, Umeås uteserveringar får öppna tidigare. Säsongen för uteserveringar startar normalt 1 maj varje vår, men i år frångår Umeå kommun den regeln och tillåter öppning från 23 mars.

Nej, restauranger behöver inte betala markhyra för uteservering på allmän plats i Umeå mellan 1 maj och 30 september 2020. Det gäller även restaurangbåtarna. Kommunfullmäktige beslutade om det 25 maj.

De mest effektiva sätten att skydda dig själv och andra mot covid-19 och andra liknande smittor är att

 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • hosta och nysa i armvecket
 • undvika att röra ögon, näsa och mun
 • undvika kontakt med sjuka människor.

Omsorg och hjälp

www.dataprata.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du enkla manualer riktade till datorovana personer om hur du kopplar upp dig för videosamtal med olika tjänster.

Det är viktigt att alla hjälps åt för att minska smittspridningen. Därför ska du som anhörig inte besöka din närstående om du har symtom som hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi alla begränsar våra sociala kontakter så långt det går. Om du ändå behöver besöka din anhörig – kom ihåg att tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten före och efter varje besök.

Du kan också ringa istället för att göra ett besök. Ett sätt att hjälpa till kan vara att lära din anhöriga att handla på nätet eller att lämna varor vid dörren.

Vi vet att anhöriga kan känna en större oro i dessa tider. Umeå kommun erbjuder anhörigstöd. Mer information om anhörigstöd hittar du på www.umea.se/anhorig.

Vi följer Vårdhygien Region Västerbottens rutiner vid misstänkt och bekräftad smitta. 

Det är också Region Västerbotten som avgör när testning ska genomföras och när en person behöver sjukhusvård. 

Vid symtom hos brukare följs rutiner rekommenderade av Vårdhygien, Region Västerbotten. En av kommunens sjuksköterskor kontaktas direkt för bedömning.

Om medarbetare får symtom ska de stanna hemma från jobbet. Dyker symtomen upp under arbetstid ska medarbetaren informera sin chef och genast lämna arbetsplatsen.

Om du kan hjälpa till och jobba inom omsorgen är du välkommen att höra av dig.

Läs mer och ansök om att hjälpa tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behovet av vikarier kan förändras snabbt när det blir många smittade på samma enhet och vi har handlings­planer med olika åtgärder för att hantera den situationen.

Ett sätt att förbereda oss inför ett stort antal sjuka medarbetare är att vi vill att alla som kan tänka sig att hjälpa till och jobba inom vård och omsorg de närmaste månaderna meddelar det genom att skicka in en ansökan.

Läs mer och ansök om att hjälpa till vid personalbristlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ja, hemtjänsten använder skyddsutrustning om en brukare har symtom som gör att man misstänker covid-19 eller om en brukare har bekräftad covid-19. Umeå kommun följer rutiner som Vårdhygien, Region Västerbotten tar fram. Inom hemtjänsten finns ett covid-team som vårdar misstänkt smittade och smittade, allt för att minska risken för smittspridning. Hemtjänsten använder munskydd då de utför insatser som kräver att man är närmare varandra än två meter.

Då kommer hemtjänsten att prioritera de allra viktigaste uppgifterna under en period. De viktigaste uppgifterna är mat, mediciner och personlig hygien.

Kommunen ingen möjlighet att införa besöksförbud på boenden enligt LSS. Om det skulle finnas en person med konstaterad covid-19 på boendet avråder vi starkt från att besöka personer på boendet.

Hemtjänst

Hemtjänst ges till personer som inte kan handla på egen hand. Om din anhörig inte kan handla själv finns andra lösningar:

 • Äldre/personer som tillhör en riskgrupp och vistas hemma kan få hjälp att handla, social kontakt via telefon och promenadsällskap under trygga former. Ring 090-16 64 72 (telefontid måndag–fredag, klockan 10.00–12.00) eller mejla till tillsammans@umeakretsen.se. Det är ett samarbete mellan Röda Korset Umeåkretsen, Svenska Kyrkan och Frivilligcentralen. 
 • Äldre/personer som tillhör en riskgrupp på landsbygden kan få matvaror hemkörda av sin lokala butik. Läs mer om det på www.umea.se/hemsandning.
 • Många mataffärer kör hem mat på beställning. Det finns också butiker på nätet som kör hem mat.

Personalen i hemtjänsten är van att hantera smitta och infektioner då de dagligen möter både äldre och personer med sjukdomar som är särskilt utsatta när smittor sprids. Hemtjänsten arbetar ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag, och har upparbetade rutiner för att hindra att smitta sprids vidare. Personalen använder munskydd då de är nära de äldre.

Om du känner dig sjuk bör du i första hand stanna inne tills du har varit symtomfri i två dagar. Meddela hemtjänsten att du är sjuk så hittar vi tillsammans en lösning så att du får den hjälp du behöver.

Behöver du sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177 Vårdguiden. Vid svåra symtom ring 112.

Följ vanliga hygienråd som att tvätta händerna noga och hosta och nysa i armvecket.

Hemtjänsten arbetar tillsammans med hemsjukvården och följer särskilda rutiner för att hemtjänsttagaren ska få en god vård och omsorg. Vi är noga med att inte sprida smitta vidare. Vi har till exempel mycket god handhygien och vid behov använder vi skyddsutrustning.

Personal med förkylningssymtom ska stanna hemma tills de har varit symptomfria i två dagar. Om någon i personalen blir sjuk under arbetsdagen ska den personen avsluta arbetspasset direkt och gå hem.

Ja, du kan tacka nej. Prata gärna med hemtjänsten om hur du får hjälp på annat sätt.

Den som har hemtjänst har fått ett kontaktnummer till hemtjänsten.

De som inte har hemtjänst, men har behov av det, kan kontakta Utredning äldre på 090-16 60 10 på telefontiden måndag, tisdag, torsdag och fredag, klockan 09.00–10.00.

Alla hemtjänsttagare får ett informationsblad om hur hemtjänsten arbetar för att minska risken för smitta.

Det finns också information på kommunens webbplats: www.umea.se/coronavirus.

Det går även att ringa mottagningsenheten på 090-16 10 02 eller direkt till hemtjänsten.

Om vi får många medarbetare som är sjuka så behöver hemtjänsten prioritera de viktigaste insatserna; mat, medicin och personlig hygien. Det kan innebära att du inte får alla dina insatser utförda under denna period. Hemtjänsten gör individuella bedömningar och kontaktar dig så att du vet vilka insatser du får, och vad som behöver ställas in.

Individuella bedömningar görs, men vi kan inte garantera att du får tillbaka ett inställt besök vid ett senare tillfälle.

Vård- och omsorgsboende

Sedan 1 oktober är besöksförbudet hävt och det är återigen möjligt att göra besök på vård- och omsorgs­boenden.

Det viktiga är att du genomför besöket på ett säkert sätt, följer boendets rutiner och Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Stanna hemma om du har symtom, även milda.
 • Tvätta händern före och efter besöket.
 • Håll avstånd till alla boende och medarbetare under hela besöket.
 • Boka helst besöket i förväg så att vi kan säkra att det inte uppstår trängsel på boendet.
 • Använd munskydd under besöket. Ta med eget munskydd, det går att köpa på till exempel apoteket.

Prata med enhetschef på det aktuella boendet för att få mer information.

Aktiviteter sker, men enbart inne på respektive enhet. Vilka aktiviteter som erbjuds skiljer sig mellan olika boenden. Några exempel på aktiviteter är högläsning, sittgympa, pussel, spel, baka och promenad utomhus.

Antalet konstaterat smittade inom socialtjänstens verksamheter publiceras.

Läs mer om aktuellt läge inom socialtjänsten

Ja, om det finns bekräftad smitta på den enhet där din närstående bor och hen inte har förmåga att själv förstå informationen om att smitta finns på enheten. På grund av sekretess informerar vi aldrig om vilken person som är smittad.

Om en person som bor på ett av kommunens boenden bekräftas smittad av covid-19 sker smittspårning. Det innebär att personer som har vistats i närheten av den smittade kontaktas.

På ett boende bor vanligtvis cirka 30–90 personer och det gör att inte alla på ett boende berörs när en person bekräftas smittad.

När en boende bekräftas smittad begränsas personalens rörlighet i lokalerna så att personal inte rör sig mellan olika avdelningar, allt för att minska risken för smittspridning.

Vi kommunicerar aldrig vad en person som har bott på ett vård- och omsorgsboende har avlidit av. Det gäller också när personer avlider på grund av komplikationer av covid-19. Region Västerbotten rapporterar i sin kommunikation det aktuella smittläget i länet och även eventuellt antal avlidna, både på sjukhus och i vård- och omsorgsboende.

Det finns inga särskilda regler för det här i verksamheten. Umeå kommun kan inte hindra en medarbetare från att göra en resa på fritiden.

Men, det finns riktlinjer för tjänsteresor, här är ett utdrag:

Som medarbetare i Umeå kommun ska du inte resa utomlands i tjänsten över huvud taget och för övriga tjänsteresor gäller starka restriktioner. Rådgör med din chef om det är aktuellt med tjänsteresor. Orsaken till de skarpare restriktionerna är att förebygga risken för smittspridning och även för att Umeå kommun behöver medarbetare och chefer på plats.

Trafik och resor

Res inte, varken inom eller utanför Västerbotten, enligt råd från Region Västerbotten.

Om du ändå måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan/på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv om du blir sjuk. Åk kollektivt bara om du måste, gör plats för dem som inte har något annat alternativ. Använd munskydd i kollektivtrafiken, vid arbetspendling och när det är svårt att undvika trängsel.

Läs mer på www.tabussen.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller www.facebook.com/ultraservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eller kontakta din researrangör för mer information.

Ja, entreprenörer som utför färdtjänst har rutiner för att du som har färdtjänst ska kunna resa på ett bra och tryggt sätt. Använd munskydd vid resa med färdtjänst enligt råd från Region Västerbotten. Känner du dig det minsta sjuk, stanna hemma.

Färdtjänst till vaccinationsbesök?

Munskydd vid resa med färdtjänst

Uppleva och göra

 • Stadsbiblioteket och övriga folkbibliotek i Umeå är öppna igen från och med tisdag 12 januari. Tills vidare stänger biblioteken senast klockan 18.00 på vardagar och är stängda under lördagar och söndagar.
 • Variationer mellan biblioteken kan förekomma. Obbola bibliotek och Umedalens bibliotek hålls liksom tidigare stängda tills vidare.
 • Mer information om öppettider och vad som gäller för olika bibliotek finns på www.minabibliotek.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kommer framöver också att finnas information om när biblioteken på nytt börjar ha öppet även under helger.
 • Biblioteken är öppna med samma restriktioner som tidigare. Biblioteken är inga mötesplatser och besöken bör vara så korta som möjligt för att minska risken för smittspridning.

Alla kommunens inomhusbad är stängda för allmänheten. Utomhusbaden har öppet under sommaren:

Umelagun öppnar 12 juni, Obbolabadet och Vallabadet öppnar 16 juni.

Simhallarna håller enbart öppet för skolornas simundervisning, för föreningsledd träning för barn och ungdomar födda 2002 eller senare samt för yrkesverksam elitidrott.

Simhallar, badhus

Fysisk aktivitet är viktig för folkhälsan. Men, delta i idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. Begränsa dina kontakter och håll avstånd till andra när du tränar.

Ja, kommunens idrottsanläggningar har öppet för bokning.

Du kan avboka lokal utan kostnad med kort varsel på grund av aktiviteter som är inställda med anledning av coronaviruset. Detta gäller lokaler och anläggningar som är bokade via fritidsförvaltningens lokalbokning. Det gäller däremot inte avbokningar som passerat i tid.

Kontakta Föreningsbyråns lokalbokning fritid.bokning@umea.se.

Här är information om vad som gäller för föreningar som har behövt ställa in eller förändra aktiviteter, arrangemang, investeringar och annat:

Föreningsstöd med anledning av coronavirus

Sidan publicerades