Frågor och svar

Här är mer information, frågor och svar om coronavirus från Folkhälsomyndigheten, Region Västerbotten, Umeå kommun och andra myndigheter. Länkar, frågor och svar kompletteras och uppdateras efter hand.

Frågor och svar om vaccination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (1177 Vårdguiden)

Frågor och svar om coronavirus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Folkhälsomyndigheten)

Du är enligt skyddsplikten i smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19, som är en samhällsfarlig sjukdom. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra. Visa särskild hänsyn till dem som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19.

När Miljö-och hälsoskydd får in klagomål om trängsel på restauranger, kaféer med mera utreds det. Sedan meddelar vi smittskyddsenheten, Region Västerbotten. Smittskyddsläkaren kan i samråd med Umeå kommun fatta beslut om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven.

Mejla till miljoochhalsoskydd@umea.se om du har klagomål på att en verksamhet inte efterlever råden från Folkhälsomyndigheten.

Coronavirus – det här gäller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.forsakringskassan.se)

Information om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vård av barn, vab.

Umeå kommun ser till att skyddsutrustning kan användas där den behövs. Vi arbetar också aktivt och i sam­arbete med andra aktörer för att säkerställa tillgång till skyddsutrustning även i fortsättningen.

Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) har nationellt ansvar för smittskyddsfrågor. Region Västerbotten, Umeå kommun och andra aktörer i Västerbotten följer händelseutvecklingen, tar ansvar och samverkar för att hantera läget och minska påverkan på samhället.

Ja, men dela bara bekräftad information, till exempel från myndigheter. Var källkritisk och dela inte osäker information som du inte vet är korrekt. Då hjälper du till att förhindra ryktesspridning och spekulationer.

Barn och utbildning

Måltidsservice följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som gäller offentliga restauranger. Alla gäster uppmanas att tvätta händerna före och efter måltid, hålla avstånd och undvika trängsel och köbildning vid hämtning av mat och dryck.

Ekonomi

Om du behöver ekonomisk rådgivning, kontakta budget- och skuldrådgivningen vid Umeå kommun. Rådgivningen är kostnadsfri och omfattas av sekretess.

På Konsumentverkets webbplats "Hålla konsument!" finns mer information:

Coronavirus – dina rättigheter som konsument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du är välkommen att kontakta Budget-och skuldrådgivningen vid Umeå kommun som ger dig tips och råd för stabilare ekonomi: www.umea.se/budgetrad

Du behöver inte ha skulder för att kontakta rådgivningen. Du kanske bara känner dig bekymrad eller har några obetalda räkningar.

Kronofogden har också frågor och svar om coronavirus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Jobb och företagande

Nej. Umeå kommun kommer att hantera situationen som övriga fastighetsägare, det vill säga ha en individuell dialog med hyresgäster. Det finns inget generellt beslut om att sänka hyrorna, eftersom det skulle innebära snedvriden konkurrens och riktat företagsstöd.

Ja, viss tillsyn kommer att utföras, eftersom det är en viktig del i tillsynsuppdraget, men nya prioriteringar sker med anledning av coronaviruset och dess konsekvenser. Frågan hanteras lite olika beroende på vilken enhet som berörs.

Umeå kommun för en dialog för att underlätta för företag och där det är möjligt ser vi över tidsfrister för till exempel betalningstid för kommunala tillstånds- och tillsynsavgifter. Kontakta respektive avdelning för att veta vad som gäller i ditt ärende.

Ja, Umeås uteserveringar får öppna tidigare. Säsongen för uteserveringar startar normalt 1 maj varje vår, men 2021 frångår Umeå kommun den regeln och tillåter öppning från 23 mars.

Nej, restauranger behöver inte betala markhyra för uteservering på allmän plats i Umeå mellan 1 maj och 30 september 2020. Det gäller även restaurangbåtarna. Kommunfullmäktige beslutade om det 25 maj.

De mest effektiva sätten att skydda dig själv och andra mot covid-19 och andra liknande smittor är att

 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • hosta och nysa i armvecket
 • undvika att röra ögon, näsa och mun
 • undvika kontakt med sjuka människor.

Omsorg och hjälp

www.dataprata.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du enkla manualer riktade till datorovana personer om hur du kopplar upp dig för videosamtal med olika tjänster.

Det är viktigt att alla hjälps åt för att minska smittspridningen. Därför ska du som anhörig inte besöka din när­stående om du har symtom som hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi alla begränsar våra sociala kontakter så långt det går. Om du ändå behöver besöka din anhörig – kom ihåg att tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten före och efter varje besök.

Du kan också ringa i stället för att göra ett besök. Ett sätt att hjälpa till kan vara att lära din anhöriga att handla på nätet eller att lämna varor vid dörren.

Vi vet att anhöriga kan känna en större oro i dessa tider. Umeå kommun erbjuder anhörigstöd. Mer information om anhörigstöd hittar du på www.umea.se/anhorig.

Vi följer Vårdhygien Region Västerbottens rutiner vid misstänkt och bekräftad smitta. 

Det är också Region Västerbotten som avgör när testning ska genomföras och när en person behöver sjukhusvård. 

Vid symtom hos brukare följs rutiner rekommenderade av Vårdhygien, Region Västerbotten. En av kommunens sjuksköterskor kontaktas direkt för bedömning.

Om medarbetare får symtom ska de stanna hemma från jobbet. Dyker symtomen upp under arbetstid ska medarbetaren informera sin chef och genast lämna arbetsplatsen.

Om du kan hjälpa till och jobba inom omsorgen är du välkommen att höra av dig.

Läs mer och ansök om att hjälpa till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behovet av vikarier kan förändras snabbt när det blir många smittade på samma enhet och vi har handlings­planer med olika åtgärder för att hantera den situationen.

Ett sätt att förbereda oss inför ett stort antal sjuka medarbetare är att vi vill att alla som kan tänka sig att hjälpa till och jobba inom vård och omsorg de närmaste månaderna meddelar det genom att skicka in en ansökan.

Läs mer och ansök om att hjälpa till vid personalbrist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ja, hemtjänsten använder skyddsutrustning om en brukare har symtom som gör att man misstänker covid-19 eller om en brukare har bekräftad covid-19. Umeå kommun följer rutiner som Vårdhygien, Region Västerbotten tar fram. Inom hemtjänsten finns ett covid-team som vårdar misstänkt smittade och smittade, allt för att minska risken för smittspridning. Hemtjänsten använder munskydd då de utför insatser som kräver att man är närmare varandra än två meter.

Då kommer hemtjänsten att prioritera de allra viktigaste uppgifterna under en period. De viktigaste uppgifterna är mat, mediciner och personlig hygien.

Kommunen ingen möjlighet att införa besöksförbud på boenden enligt LSS. Om det skulle finnas en person med konstaterad covid-19 på boendet avråder vi starkt från att besöka personer på boendet.

Hemtjänst

Hemtjänst ges till personer som inte kan handla på egen hand. Om din anhörig inte kan handla själv finns andra lösningar:

 • Äldre/personer som tillhör en riskgrupp och vistas hemma kan få, social kontakt via telefon och promenad­sällskap under trygga former. Ring 090-16 64 72 (telefontid måndag–fredag, klockan 10.00–12.00) eller mejla till tillsammans@umeakretsen.se. Det är ett samarbete mellan Röda Korset Umeå­kretsen, Svenska Kyrkan och Frivilligcentralen. 
 • Äldre/personer som tillhör en riskgrupp på landsbygden kan få matvaror hemkörda av sin lokala butik. Läs mer om det på www.umea.se/hemsandning.
 • Många mataffärer kör hem mat på beställning. Det finns också butiker på nätet som kör hem mat.

Personalen i hemtjänsten är van att hantera smitta och infektioner då de dagligen möter både äldre och personer med sjukdomar som är särskilt utsatta när smittor sprids. Hemtjänsten arbetar ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag, och har upparbetade rutiner för att hindra att smitta sprids vidare. Personalen använder munskydd då de är nära de äldre.

Om du känner dig sjuk bör du i första hand stanna inne tills du har varit symtomfri i två dagar. Meddela hem­tjänsten att du är sjuk så hittar vi tillsammans en lösning så att du får den hjälp du behöver.

Behöver du sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177 Vårdguiden. Vid svåra symtom ring 112.

Följ vanliga hygienråd som att tvätta händerna noga och hosta och nysa i armvecket.

Hemtjänsten arbetar tillsammans med hemsjukvården och följer särskilda rutiner för att hemtjänsttagaren ska få en god vård och omsorg. Vi är noga med att inte sprida smitta vidare. Vi har till exempel mycket god handhygien och vid behov använder vi skyddsutrustning.

Personal med förkylningssymtom ska stanna hemma tills de har varit symptomfria i två dagar. Om någon i personalen blir sjuk under arbetsdagen ska den personen avsluta arbetspasset direkt och gå hem.

Ja, du kan tacka nej. Prata gärna med hemtjänsten om hur du får hjälp på annat sätt.

Den som har hemtjänst har fått ett kontaktnummer till hemtjänsten.

De som inte har hemtjänst, men har behov av det, kan kontakta Utredning äldre på 090-16 60 10 på telefontiden måndag, tisdag, torsdag och fredag, klockan 09.00–10.00.

Alla hemtjänsttagare får ett informationsblad om hur hemtjänsten arbetar för att minska risken för smitta.

Det finns också information på kommunens webbplats: www.umea.se/coronavirus.

Det går även att ringa mottagningsenheten på 090-16 10 02 eller direkt till hemtjänsten.

Om vi får många medarbetare som är sjuka så behöver hemtjänsten prioritera de viktigaste insatserna; mat, medicin och personlig hygien. Det kan innebära att du inte får alla dina insatser utförda under denna period. Hemtjänsten gör individuella bedömningar och kontaktar dig så att du vet vilka insatser du får, och vad som behöver ställas in.

Individuella bedömningar görs, men vi kan inte garantera att du får tillbaka ett inställt besök vid ett senare tillfälle.

Vård- och omsorgsboende

Sedan 1 oktober är besöksförbudet hävt och det är återigen möjligt att göra besök på vård- och omsorgs­boenden.

Det viktiga är att du genomför besöket på ett säkert sätt, följer boendets rutiner och Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Stanna hemma om du har symtom, även milda.
 • Tvätta händern före och efter besöket.
 • Håll avstånd till alla boende och medarbetare under hela besöket.
 • Boka helst besöket i förväg så att vi kan säkra att det inte uppstår trängsel på boendet.
 • Använd munskydd under besöket. Ta med eget munskydd, det går att köpa på till exempel apoteket.

Prata med enhetschef på det aktuella boendet för att få mer information.

Aktiviteter sker, men enbart inne på respektive enhet. Vilka aktiviteter som erbjuds skiljer sig mellan olika boenden. Några exempel på aktiviteter är högläsning, sittgympa, pussel, spel, baka och promenad utomhus.

Ja, om det finns bekräftad smitta på den enhet där din närstående bor och hen inte har förmåga att själv förstå informationen om att smitta finns på enheten. På grund av sekretess informerar vi aldrig om vilken person som är smittad.

Om en person som bor på ett av kommunens boenden bekräftas smittad av covid-19 sker smittspårning. Det innebär att personer som har vistats i närheten av den smittade kontaktas.

På ett boende bor vanligtvis cirka 30–90 personer och det gör att inte alla på ett boende berörs när en person bekräftas smittad.

När en boende bekräftas smittad begränsas personalens rörlighet i lokalerna så att personal inte rör sig mellan olika avdelningar, allt för att minska risken för smittspridning.

Vi kommunicerar aldrig vad en person som har bott på ett vård- och omsorgsboende har avlidit av. Det gäller också när personer avlider på grund av komplikationer av covid-19. Region Västerbotten rapporterar i sin kommunikation det aktuella smittläget i länet och även eventuellt antal avlidna, både på sjukhus och i vård- och omsorgsboende.

Det finns inga särskilda regler för det här i verksamheten. Umeå kommun kan inte hindra en medarbetare från att göra en resa på fritiden.

Men, det finns riktlinjer för tjänsteresor, här är ett utdrag:

Som medarbetare i Umeå kommun ska du inte resa utomlands i tjänsten över huvud taget och för övriga tjänste­resor gäller starka restriktioner. Rådgör med din chef om det är aktuellt med tjänsteresor. Orsaken till de skarpare restriktionerna är att förebygga risken för smittspridning och även för att Umeå kommun behöver medarbetare och chefer på plats.

Trafik och resor

Res inte, varken inom eller utanför Västerbotten, enligt råd från Region Västerbotten.

Om du ändå måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan/på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv om du blir sjuk. Åk kollektivt bara om du måste, gör plats för dem som inte har något annat alternativ. Använd munskydd i kollektivtrafiken, vid arbetspendling och när det är svårt att undvika trängsel.

Läs mer på www.tabussen.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller www.facebook.com/ultraservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eller kontakta din researrangör för mer information.

Ja, entreprenörer som utför färdtjänst har rutiner för att du som har färdtjänst ska kunna resa på ett bra och tryggt sätt. Använd munskydd vid resa med färdtjänst enligt råd från Region Västerbotten. Känner du dig det minsta sjuk, stanna hemma.

Färdtjänst till vaccinationsbesök?

Munskydd vid resa med färdtjänst

Uppleva och göra

Biblioteken har ordinarie öppettider. Öppettiderna finns på www.minabibliotek.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ja, kommunens bad- och träningsanläggningar har öppet.

Simhallar, badhus

Ja, kommunens idrottsanläggningar har öppet för bokning.

Sidan publicerades www.umea.se/coronafragorsvar