Läkemedelsutbildning

Här finns information om läkemedelsutbildning till medarbetare i kommunens verksamheter eller hos extern utförare. Enhetschefen bedömer om det är lämpligt att medarbetaren hanterar läkemedel, samt att hen kan ta till sig information och förmedla sig på god svenska. Medarbetaren bör ha fått inskolning och hunnit arbeta i verksamheten innan delegering att ge läkemedel blir aktuellt. Den medarbetare som planeras få insulindelegering ska ha minst två veckors erfarenhet från arbete i verksamheten.

Anmälan

Intern kursdeltagare, anställd av Umeå kommun

Du som är anställd av Umeå kommun anmäler dig via fliken "Winlas" i självservice.

Vanliga frågor

Jobbar du som chef i kommunen, då är den här guiden till för dig. Här beskrivs hur du anmäler, avanmäler och följer upp dina medarbetares utbildningar:

WinLas kurs för chef – anmäl och följ upp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den här guiden visar hur du anmäler eller avanmäler dig till en kurs via den interna kurskatalogen:

Anmäl dig till kurser för anställda i Umeå kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den här guiden visar hur du anmäler dig till en kurs från den externa kurskatalogen:

WinLas kurs för för externa kursdeltagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan inte avanmäla dig själv utan måste kontakta kursadministratören där du meddelar vilken kurs du vill avanmäla dig från. Kontaktuppgifter till kursadministratören ska finnas i kursbeskrivningen.

Det är viktigt att du fyller i korrekt mejladress vid anmälan. Systemet skickar ut mejl automatiskt till den adress som skrivits in vid anmälan. Behöver du korrigera en mejladress för att få ett nytt mejlutskick måste du kontakta kursansvarig.

Det är vanligt att mejl från WinLas hamnar i skräpposten. Kontrollera skräpposten i nära anslutning till anmälan då mejlet kan raderas från skräpposten efter 7–14 dagar.

Systemet sköter reservlistan per automatik. Personen placeras i kö och direkt en plats blir tillgänglig skickas ett antagningsmejl till personen först på reservlistan.

 • Kontakt

  Läkemedelsutbildning

  Vid sen avanmälan och frågor om själva utbildningen

  Emelie Melin
  samordnare delegeringsutbildningar
  vård-och omsorg, hemtjänst och personlig assistans
  emelie.melin@umea.se

  Gun-britt Wållberg
  samordnare delegeringsutbildningar
  funktionshinderomsorg
  gun.britt.wallberg@umea.se

Sidan publicerades