Stäng

Läkemedelsutbildning

Här finns information om läkemedelsutbildning till medarbetare i kommunens verksamheter eller hos extern utförare. Enhetschefen bedömer om det är lämpligt att medarbetaren hanterar läkemedel, samt att hen kan ta till sig information och förmedla sig på god svenska. Medarbetaren bör ha fått inskolning och hunnit arbeta i verksamheten innan delegering att ge läkemedel blir aktuellt. Den medarbetare som planeras få insulindelegering ska ha minst två veckors erfarenhet från arbete i verksamheten.

Anmälan

Intern kursdeltagare, anställd av Umeå kommun

Du som är anställd av Umeå kommun anmäler dig via fliken "Winlas" i självservice.

Guide för anmälan WinLas intern kurskataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Extern kursdeltagare, inte anställd av Umeå kommun

Du som är en extern kursdeltagare (inte anställd av Umeå kommun) anmäler dig via den externa kurskatalogen.

WinLas, extern kurskataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Guide för anmälan i WinLas extern kurskataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Kontakt

  Läkemedelsutbildning

  Vid behov av support för anmälan i WinLas

  Per Forsberg
  utbildningssamordnare
  per.forsberg@umea.se

  Vid sen avanmälan och frågor om själva utbildningen

  Emelie Melin
  samordnare delegeringsutbildningar
  vård-och omsorg, hemtjänst och personlig assistans
  emelie.melin@umea.se

  Gun-britt Wållberg
  samordnare delegeringsutbildningar
  funktionshinderomsorg
  gun.britt.wallberg@umea.se

Sidan publicerades