Allmän läkemedelshantering

Du som tidigare har haft delegation

Du som tidigare haft en delegering i verksamheten eller hos annan vårdgivare, eller som har en vårdutbildning, ska börja med att göra webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” på Demenscentrums webbplats. Diplom på godkänd utbildning ska skrivas ut.

www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/utb-lakemedel/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Därefter ska du anmäla dig till kunskapstest med sjuksköterska, sjuksköterskan beslutar om du får en delegering. Diplomet från webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” måste visas upp för att få skriva kunskapstestet.

  • Du som arbetar inom hemtjänst och personlig assistans gör anmälan till kunskapstest i WinLas.
  • Du som arbetar inom vård-och omsorgsboende och funktionshinderomsorg bokar kunskapstest hos sjuksköterskan på din arbetsplats.

Du som inte tidigare har haft delegation

Du som inte tidigare haft en delegering, eller som saknar vårdutbildning, ska börja med att göra webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” på Demenscentrums webbplats. Diplom på godkänd utbildning ska skrivas ut.

www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/utb-lakemedel/länk till annan webbplats

Nästa steg i delegationsprocessen ser olika ut beroende på inom verksamhet du jobbar:

För dig inom vård-och omsorgsboende, hemtjänst och personlig assistans

För dig inom funktionshinderomsorg

För dig inom vård-och omsorgsboende, hemtjänst och personlig assistans

Du som jobbar inom vård-och omsorgsboende, hemtjänst och personlig assistans ska anmäla dig till ”Digital Allmän läkemedelshantering” som du hittar i kurskatalogen i WinLas. Länk till den digitala utbildningen skickas ut till kursdeltagarna i antagningsmejlet. Det är viktigt att du tar till dig all information i utbildningen. Diplom från även denna utbildning ska skrivas ut och medtas till kunskapstestet.

Anmäl dig till kunskapstest
Därefter ska du anmäla dig till kunskapstest med sjuksköterska, sjuksköterskan beslutar om du får en delegering. Diplom från webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” samt "Digital Allmän läkemedelshantering" måste visas upp för att få skriva kunskapstestet.

  • Du som arbetar inom hemtjänst och personlig assistans gör anmälan till kunskapstest i WinLas.
  • Du som arbetar inom vård-och omsorgsboende bokar kunskapstest hos sjuksköterskan på din arbetsplats.

För dig inom funktionshinderomsorg

Du som jobbar inom funktionshinderomsorg ska anmäla dig till den lärarledda ”Funktionshinderomsorg Allmän läkemedelshantering” i WinLas. Intyg från den lärarledda utbildningen måste sedan tas med till kunskapstest med sjuksköterska.

Anmäl dig till kunskapstest
Därefter ska du anmäla dig till kunskapstest med sjuksköterska, sjuksköterskan beslutar om du får en delegering. Diplom från webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” samt ”Funktionshinderomsorg Allmän läkemedelshantering” måste visas upp för att få skriva kunskapstestet.

  • Du som arbetar inom funktionshinderomsorg bokar kunskapstest hos sjuksköterskan på din arbetsplats.
Sidan publicerades