Särskild läkemedelshantering, injektion

Innan delegering för injektion är aktuellt ska medarbetaren ha minst två veckors erfarenhet från arbete i verksamheten.

Alla medarbetare som planeras få en delegering för insulin ska börja med att genomföra webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel – Ge insulin.

Nästa steg i delegationsprocessen ser olika ut beroende på inom verksamhet du jobbar:

För dig inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst och personlig assistans

  1. Anmäl dig till ”Digital Särskild läkemedelshantering - Injektion” som finns i kurskatalogen i WinLas. Länk till den digitala utbildningen skickas i antagningsmejlet. Det är viktigt att du tar till dig all information i utbildningen. Diplom från även denna utbildning ska skrivas ut och medtas till kunskapstestet.
  2. Eter godkända utbildningar ska du anmäla dig till kunskapstest med sjuksköterska. Du som arbetar inom hemtjänst och personlig assistans gör anmälan till kunskapstest i WinLas. Du som arbetar inom vård- och omsorgsboende bokar kunskapstest hos sjuksköterskan på din arbetsplats. Diplom från webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel – Ge insulin samt ”Digital Särskild läkemedelshantering - Injektion” måste visas upp för att få skriva kunskapstestet.
  3. I samband med kunskapstestet ska du genomföra en praktisk genomgång för att lära dig att ta blodsocker och ge insulin, eftersom detta moment uteblir vid digital delegeringsutbildning.
  4. Sjuksköterskan beslutar om du får en delegering.

För dig inom funktionshinderomsorg

  1. Anmäl dig till den lärarledda utbildningen ”Funktionshinderomsorgen särskild läkemedelshantering - injektion”. Intyg från den lärarledda utbildningen måste sedan tas med till kunskapstest tillsammans med sjuksköterska.
  2. Anmäl dig till kunskapstestet med sjuksköterska. Du bokar kunskapstest hos sjuksköterskan på din arbetsplats. Diplom från webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel – Ge insulin samt ”Funktionshinderomsorgen särskild läkemedelshantering - Injektion” måste visas upp för att få skriva kunskapstestet.
  3. Sjuksköterskan beslutar om du får en delegering.
Sidan publicerades