Särskild läkemedelshantering, injektion

Innan delegering för injektion är aktuellt ska medarbetaren ha minst två veckors erfarenhet från arbete i verksamheten.

Gemensamt för alla

Alla medarbetare som planeras få en delegering för insulin ska börja med att göra webbutbildning ”Jobba säkert med läkemedel – Ge insulin.

Nästa steg i delegationsprocessen ser olika ut beroende på inom verksamhet du jobbar:

För dig inom vård-och omsorgsboende, hemtjänst och personlig assistans

För dig inom funktionshinderomsorg

För dig inom vård-och omsorgsboende, hemtjänst och personlig assistans

Medarbetare inom vård-och omsorg, hemtjänst och personlig assistans ska därefter anmäla sig till ”Digital Särskild läkemedelshantering -Injektion” som finns i kurskatalogen i WinLas. Länk till den digitala utbildningen skickas i antagningsmejlet. Det är viktigt att du tar till dig all information i utbildningen. Diplom från även denna utbildning ska skrivas ut och medtas till kunskapstestet.

Anmäl dig till kunskapstest
Efter godkända utbildningar ska du anmäla dig till kunskapstest med sjuksköterska, sjuksköterskan beslutar om du får en delegering. I samband med kunskapstestet ska medarbetare inom vård-och omsorg, hemtjänst och personlig assistans genomföra en praktisk genomgång för att lära sig att ta blodsocker och ge insulin, eftersom detta moment uteblir vid digital delegeringsutbildning.

Diplom från webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel – Ge insulin samt ”Digital Särskild läkemedelshantering -Injektion” måste visas upp för att få skriva kunskapstestet.

  • Du som arbetar inom hemtjänst och personlig assistans gör anmälan till kunskapstest i WinLas.
  • Du som arbetar inom vård-och omsorgsboende bokar kunskapstest hos sjuksköterskan på din arbetsplats.

För dig inom funktionshinderomsorg

Medarbetare inom funktionshinderomsorgen gör en anmälan till den lärarledda utbildningen ”Funktionshinderomsorgen särskild läkemedelshantering-injektion”. Intyg från den lärarledda utbildningen måste sedan tas med till kunskapstest tillsammans med sjuksköterska.

Anmäl dig till kunskapstest
Efter godkända utbildningar ska du anmäla dig till kunskapstest med sjuksköterska, sjuksköterskan beslutar om du får en delegering.

Diplom från webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel – Ge insulin samt ”Funktionshinderomsorgen särskild läkemedelshantering-injektion” måste visas upp för att få skriva kunskapstestet.

  • Du som arbetar inom funktionshinderomsorg bokar kunskapstest hos sjuksköterskan på din arbetsplats.
Sidan publicerades