En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Regeringen föreslår nya bestämmelser i socialtjänstlagen där kravet är att den som har hemtjänst ska erbjudas fast omsorgskontakt. Detta om man inte bedömer att det är uppenbart att det inte behövs

Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatser verkställs. Kravet föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Från och med den 1 juli 2023 föreslås det bli ett krav att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln undersköterska.

Mer information

Ta del av propositionen på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades