FEL info om frånvaroregistrering

Felaktig information gick ut gällande frånvaroregistrering i Treserva för korttidsvistelse

Nu har det kommit ett nytt beslut gällande frånvaroregistrering i Treserva vid korttidsvistelse.

Före helgen gick vi ut med informationen att frånvaro vid korttidsvistelse skulle registreras som planerad eller oplanerad frånvaro hädanefter. Vi har nu idag fått besked att det inte gäller längre.

Frånvaroregistrering vid korttidsvistelse ska registreras som tidigare, alltså under frånvarokoden Korttidsvistelse och då gäller nedanstående som tidigare

Korttidsvistelse SoL 

Används om man inte har fått personlig omvårdnad eller service utförd under en period på grund av korttidsvistelse SoL. 

Vårdavgift reduceras när frånvaroperioden överstiger 7 dagar. 

Resursfördelningen upphör efter först 30 dagar. 


Ursäktar de tvära ändringarna, men nu uppges allt vara rätt och riktigt.

/Caria EdbergSidan publicerades