Frånvaroregistrering

Frånvaroorsaken korttidsvistelse kommer att tas bort i Treserva

Frånvaro för korttidsvistelse kommer att ta bort som valbar frånvaroorsak i Treserva.

Hädanefter kommer frånvaro för korttidsvistelse registreras som planerad eller oplanerad frånvaro.
Vid växelvis korttidsvistelse ska ingen frånvaro registreras.

Ny uppdaterad rutin kommer för detta så snart den är klar.

Sidan publicerades