Munskydd vid vårdnära arbete återinförs

Utifrån rekommendationer från Vårdhygien återinförs kravet att använda munskydd i vårdnära arbete onsdag 20 juli.

Antal fall av covid-19 ökar inom kommunal vård och omsorg och på sjukhus i Västerbotten. Ökningen gäller både brukare och personal. Med anledning av risk för ökad smittspridning rekommenderar Vårdhygien Region Västerbotten åter att personal använder munskydd i alla vårdnära kontakter inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Det betyder att munskydd ska användas när avstånd på två meter mellan personal och brukare inte kan hållas, det gäller även utomhus. Rekommendationen gäller från 20 juli.

Vid utbrott används munskydd kontinuerligt

På enheter där utbrott konstaterats rekommenderas kontinuerlig användning av munskydd, det vill säga att munskydd används även under övrig arbetstid, utom vid måltider och fikaraster, enligt gällande rutin. Med utbrott menas minst två vårdtagare med pågående covid-19 på samma enhet, där man vet eller starkt misstänker att smittspridningen har skett mellan vårdtagare som bor på enheten eller mellan vårdtagare och personal.

Känner du dig lite krasslig? Stanna hemma!

Du ska fortfarande stanna hemma och lämna prov för covid-19 om du känner dig krasslig. Det gäller även om du har lindriga symptom och även om du är vaccinerad.

Egenprovtagning för personal inom vård och omsorg (regionvasterbotten.se)Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Information till chefer

Chefer ansvarar för att rutiner, informationsmaterial och utrustning är kända och finns tillgänglig för personalen. Alla medarbetare ansvarar för att bära munskydd enligt direktiv och följa rutiner för användande. Informera vidare till medarbetare sammanfattning av Vårdhygiens rekommendation som gäller från 20 juli:

  • Vårdpersonal ska använda munskydd i alla vårdnära kontakter.
  • Vid utbrott på en enhet bör munskydd användas kontinuerligt.
  • Påminn om att man ska vara frisk på jobbet.
  • Säkerställ att alla boenden, enheter har en aktuell rutin för säkra besök. Det ska tydligt framgå att besökande ska vara friska, och att besökande ges förutsättningar att hålla god handhygien.

Arbetsplatskod ska lämnas vid provtagning

Den som ska lämna prov får en arbetsplatskod av sin chef. Koden ska anges när medarbetaren registrerar sitt prov.

Sidan publicerades