Proposition om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Regeringen har beslutat propositionen Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation där man föreslår en ny lag som ska göra det lättare för vårdgivare och omsorgsgivare att dela personuppgifter med varandra

Lagförslaget innebär att vårdgivare och omsorgsgivare, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, får tillgång till personuppgifter hos andra vårdgivare och omsorgsgivare. Patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring överförs till den nya lagen. I den nya lagen införs också bestämmelser som ger möjlighet för delar av socialtjänstens verksamheter att få tillgång till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Inom hälso- och sjukvården omfattar lagen alla patienter. Inom socialtjänsten omfattar lagen verksamheter som avser omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023

 

Läs mer på regeringens hemsida här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades