Sök statsbidrag för projekt som främjar ett hållbart arbetsliv

Senast 25 mars ska projektförslag mejlas in till kommunens HR chef. Ansökningstiden är kort så det gäller att vara snabb så att vi kan rekvirera medel

Statsbidraget fördelas av Socialstyrelsen efter ansökan

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till regioner och kommuner för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet inklusive äldreomsorg. Regeringens intention är att satsningen ska vara flerårig och medel kan ansökas om för kostnader som uppstår under det aktuella bidragsåret.

Nu behöver vi samla in förslag till projekt som kan stärka våra förutsättningar för ett hållbart arbetsliv!

Vad har vi att förhålla oss till?

 • Projekten ska leda till en hållbart arbetsliv/arbetsmiljö
 • Projekten ska pröva nya eller vidareutvecklar befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller för att långsiktigt stärka arbetsmiljön
 • Projekten ska i möjligaste mån vara kostnadsneutrala. Detta för att kunna implementeras inom befintliga ekonomiska ramar

Tips på tänkbara projekt

Några uppslag/idéer som kan vara tänkbara utifrån långsiktighet och som är möjliga att genomföra/implementera när de statliga medlen inte längre finns tillgängliga:

 • Fördjupning i hur arbetstider/arbetstidsförläggning påverkar hälsan
 • Utbildning i förändringsledning
 • Utbildning/kompetensutveckling i bemannings- och personalplanering på både kort och lång sikt
 • Vilken yrkesgrupp gör vad? Olika arbetsområden?
 • “Tidstjuvar” - var kan vi hitta tidstjuvar enligt LEAN-modellen?
 • Tjänstedesignprojekt med användarna som medskapare
 • Mentorskap för att ta tillvara kompetens
 • Utveckla och stärka arbetet med friskfaktorer


Socialstyrelsens information om stadsbidraget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


25 mars är sista dag för att mejla förslag till HR chef Mona Kårebrand som sammanställer och skickar in ansökan , 89.9 kB, öppnas i nytt fönster. till mona.karebrandaberg@umea.se

Ansökningsformulär , 89.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor, kontakta

Katarina Johansson

090-163098

katarina.johansson.2@umea.se


Sidan publicerades