Stäng

Din kommunala hemtjänst

Vi tar hand om majoriteten av de kommuninvånare som har behov av hemtjänst. Vi är verksamma i hela Umeå kommun, dygnet runt.

Vi ställer höga krav på den kontinuerliga kompetensutvecklingen, vilket gör att vi bland annat har spetskompetens inom demenssjukdomar och kosthållning.

Vi besvarar trygghetslarm för alla kunder i Umeå kommun, oavsett utförare.

Valbar inom

Umeå stad och omland, Tavelsjö, Sävar/Holmön, Holmsund/Obbola, Hörnefors

Snabba fakta

Organisationsnummer: 212000-2627 (Umeå kommun)

Verksam sedan år: (kommunal basverksamhet)

Anställda: 343

Kunder: 973

Språk: svenska, finska. Kommunen erbjuder vid efterfrågan äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli och samiska.

Inriktning/profil: –

Erbjuder tilläggstjänster: –

Kundnöjdhet

Procent av brukarna som är nöjd med hemtjänsten: 93 procent

Procent av brukarna som känner du förtroende för personalen: 93 procent

Resultaten är hämtade från Socialstyrelsens brukarenkät 2020. Om du vill kan du ta del av resultaten i sin helhet på Socialstyrelsens webbplats.

Boendestöd

Boendestödet riktar sig i huvudsak till personer över 18 år och inkluderar också personer med hemmaboende barn. Målgrupperna utgörs av personer som har behov av hemtjänst utifrån funktionsnedsättning, missbruk eller beroende samt samsjuklighetsproblematik. Även personer som har andra behov, till exempel utifrån att vara utsatt för våld i nära relation eller vara ung vuxen som kommer direkt från placering samt personer i hemlöshet kan beviljas hemjänst i form av boendestöd. Denna insats kan även beviljas för personer som riskerar att bli vräkta samt personer med särskilda sociala skäl som beviljats bistånd – långsiktig boendelösning.

Personalen inom boendestöd och den enskilde arbetar sida vid sida tills den enskilde inte längre behöver stödet. Under tiden insatsen utförs arbetar personalen motiverande.

Snabba fakta

Organisationsnummer: 212000-2627 (Umeå kommun)

Verksam sedan år: 2000

Anställda: 100

Kunder: 600

Språk: svenska.

Inriktning/profil: funktionshinderomsorg för personer under 65 år, framför allt psykisk ohälsa.

Erbjuder tilläggstjänster: nej

Kontakt

Hemtjänstgrupper:

Ersboda och Finska hemtjänsten: 090-16 46 27070-567 13 15

Sandahöjd: 090-16 19 30, 070-567 12 83

Mariehem: 090-16 19 44, 070-567 02 39

Öbacka och Ålidhem: 090-16 19 42, 070-699 44 29

Parkgatan: 090-16 18 68, 070-688 84 97

Centrum/City: 090-16 50 96, 070-567 10 53

Berghem: 090-16 43 93, 070-567 09 38

Grubbe och Västerslätt: 090-16 21 31070-283 67 06

Västra centrum: 090-16 21 37, 070-283 67 16

Dragonen/Hemgården: 070-341 75 55

Teg + byar: 070-633 04 92, 090-16 51 82, 070-290 38 37

Backen och Backen byar: 090-16 50 79070-331 08 61, 070-269 02 33

Nattpatrull: 090-16 43 79, 070-695 26 05

Tavelsjö: 090-16 30 73, 070-326 72 29

Holmsund: 070-618 19 61

Obbola: 070-618 19 64

Sävar och Täfteå: 090-16 40 98, 070-573 61 58, 070-344 40 29

Bullmark och Botsmark: 070-330 76 43, 070-572 86 39

Hörnefors: 070-346 66 64

Kontakt

Din kommunala hemtjänst

Skolgatan 31

901 84 Umeå

 

Annette Johnson

verksamhetschef

070-653 29 88

090-16 20 09

annette.johnson@umea.se

Kontakt

Boendestöd

Skolgatan 31

901 84 Umeå

 

Malin Björkman

verksamhetschef

090-16 45 57

070-510 13 17

malin.bjorkman.2@umea.se

 

Marie Thomas

biträdande verksamhetschef

090-16 36 14

070-696 05 75

marie.thomas@umea.se

Sidan publicerades