Bidra för att hjälpa flyktingar

Här kan du läsa hur du kan hjälpa nyanlända vuxna och ensamkommande barn i kommunen.

Bli familjehem

Kommunen är i behov av familjehem som kan ta emot barn och ungdomar med kort varsel. Det enda man känner till om barnet/ungdomen är namn, ålder, kön och nationalitet. Placeringen pågår minst under tiden som en socialsekreterare utreder barnet (4 månader), men det kan bli längre placeringar.

Läs mer om familjehem och lämna intresseanmälan

Bli god man

Eftersom föräldrarna till ensamkommande barn inte finns i Sverige har varje barn rätt till stöd av en god man som i föräldrarnas ställe bevakar barnets intressen och vårdar barnets angelägenheter.

Läs mer om att bli god man

Erbjud läxhjälp

Är du pensionerad lärare, lärarstudent eller lärare som vill engagera sig på din fritid? Du kan som volontär hjälpa ensamkommande barn med läxorna efter skolan.

Anmäl ditt intresse via mejl: ensamkommandebarn@umea.se

Erbjud praktikplatser

Vi är i behov av praktikplatser till både ensamkommande barn (utanför skoltid) och nyanlända vuxna. Kan ditt företag erbjuda praktikplatser, kontakta Yrkesspåret via mejl: anton.lygren@umea.se

Skänk gåvor

Kommunen har inte möjlighet att ta emot gåvor. I stället kan du som vill skänka saker göra det direkt till någon av de frivilligorganisationer som arbetar med stöd till flyktingar och nyanlända, till exempel IM eller Röda korset. Du kan också skänka pengar till någon av de aktörer som arbetar på plats i de länder där flyktingar befinner sig.

Bli en vän

Integration börjar där människor möts. Nätverket ”Vän i Umeå” har ett matchningssystem som sammanför individer, familjer eller mindre grupper efter önskemål och intresse. Du kan underlätta för nyanlända att komma in i samhället och lära känna nya människor på samma gång.

Är du intresserad, anmäl dig till Åsa Norin via mejl: asa.norin@hotmail.se

Läs mer om "Vän i Umeå" på facebook.com/vaniumea.

Engagera din förening

Både ensamkommande barn och nyanlända vuxna är i behov av en meningsfull fritid. Vad kan din förening erbjuda? Föreningsbyrån har ett bidrag för mångfaldsprojekt som föreningar kan söka. Hör med din förenings styrelse vad föreningen kan göra.

Läs mer om Föreningsbyrån

Bli volontär

”Vän i Umeå” ordnar även aktiviteter för flyktingar där man kan skriva upp sig som volontär. Även hos Volontärbyrån går det att söka uppdrag som rör ensamkommande barn och nyanlända. Du kan också kontakta lokala frivilligorganisationer för att hjälpa till.

Läs mer om Volontärbyrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.volontarbyran.org)

Sidan publicerades