Kvinnoboende, Hera

Om du har missbruksproblem, lider av psykisk ohälsa, är eller har varit utsatt för hot, våld eller sexuell traumatisering så kan Hera vara till hjälp för dig. Hera är ett kvinnoboende som riktar sig till dig som är 20 år eller äldre. Hera är ett alkohol- och drogfritt boende, det är därför inte tillåtet att förvara eller använda alkohol eller andra droger i boendet. Våld eller hot om våld medför omedelbar utskrivning.

Hera har plats för sju kvinnor som hyr dubblett eller lägenhet och själva betalar sin hyra och mat. På Hera arbetar kvinnlig personal som finns tillgängliga större delen av dygnet. Varje kvinna får två kontaktpersoner som har ett extra engagemang för dig under tiden på Hera.

Boendet på Hera, i kombination med behandling och sysselsättning, ska ge dig förutsättningar för ett självständigt liv. Vi arbetar med att stärka dina egna resurser och det friska och fungerande hos var och en. Alla stöttas att ta eget ansvar och initiativ både för sin individuella utveckling och för samvaron i gruppen.

Samtalsstöd och praktisk hjälp

Vi arbetar med samtal både individuellt och i grupp, men också med det praktiska i vardagen som exempelvis mat­lagning och ekonomi. Hera har också ett samarbete med öppenvård och psykiatri i Umeå. Boendetiden på Hera bestäms med utgångspunkt i varje kvinnas individuella behov. Hera kan fungera som utsluss från behandlingshem till eget boende.

Sidan publicerades