Bild

Förändringar för sjuksköterskor inom vård- och omsorgsboende

För sjuksköterskor som arbetar inom vård- och omsorgsboende genomförs förändringar i organisation, arbetstider och arbetssätt. Det innebär framför allt större bemanningspunkter, förändrad helgtjänstgöring och ett pilotprojekt med ett nytt arbetssätt på två vård- och omsorgsboenden.

– Förändringarna genomförs på grund av ekonomiska underskott men framför allt för att få en bättre arbetsmiljö, säger Camilla Lundgren, biträdande verksamhetschef hälso- och sjukvård.

Bemanningspunkter och helgtjänstgöring

Idag arbetar ett antal sjuksköterskor vid varje vård- och omsorgsboende heltid eller deltid. För att kunna hantera olika tjänstgöringsgrader på ett bättre sätt skapas större bemanningspunkter. Det innebär arbetsgrupper som täcker ett större geografiskt område än enbart ett vård- och omsorgsboende. Helgtjänstgöringen förändras så att fler sjuksköterskor arbetar under vardagar och färre arbetar helg för att frigöra mer resurser under vardagar. De sjuksköterskor som arbetar helg utgår från en gemensam plats och inhämtar rapport från kväll- och nattpatrull.

– Med större bemanningspunkter och förändrad helgtjänstgöring kan vi nyttja de resurser som finns på bästa sätt och minska behovet av timvikarier. Möjligheterna att anpassa arbetsuppgifter för de som tillfälligt behöver det ökar också, säger Camilla Lundgren, biträdande verksamhetschef hälso- och sjukvård.

Arbetssättet införs nu på två boenden

Ett nytt arbetssätt införs som ett pilotprojekt på två vård- och omsorgsboenden. Ett av dem är Lundagård, där projektet startade i juni. Ytterligare ett vård- och omsorgsboende kommer att starta upp som en del av pilotprojektet i augusti. Projektet kommer sedan att utvärderas innan det införs på fler vård- och omsorgsboenden.

Kontaktsjuksköterska blir en ny roll

En ny roll, kontaktsjuksköterska, införs. Det innebär att vissa sjuksköterskor får den nya rollern och är då fast vårdkontakt för ett antal patienter och har det övergripande samordningsansvaret. Övriga sjuksköterskor fortsätter att utföra sjuksköterskeuppgifter men har inte det övergripande ansvaret för patienter. Syftet med den nya rollen är att arbetsmiljön ska förbättras för samtliga sjuksköterskor och att det ska bidra till en patientsäker vård.

Sidan publicerades