En person får en spruta i armen.

Samverkan med Röda Korset för att underlätta vaccinationer

Runt om i landet mobiliserar Röda Korset frivilligkrafter för att ge kommuner och regioner stöd i vaccineringen mot covid-19. Så även i Umeå.

– På ett tryggt och säkert sätt ska våra frivilliga möjliggöra för vårdpersonal att fokusera på vårdgivande insatser, säger Nils Rådström, Röda Korset Umeåkretsen.

Röda Korset Umeåkretsen har skrivit under en överenskommelse med Umeå kommun att vara med under vaccinationen som omfattar de kommunala verksamheterna. Samarbetet omfattar tre månader och startar 1 mars.

Vaccinationsstödjare hjälper till

Frivilliga vaccinationsstödjare kommer därmed att finnas på plats vid kommunens vaccinationer och underlätta genom att exempelvis kolla så att personen kommit till rätt plats och tid samt att hälsodeklarationen är ifylld, möta upp och hjälpa in i väntrum från transport, påminna om hygienrutiner, informera om särskilda regler och praktiska faciliteter på vaccinationsstället.

– Vi är mycket glada att vi får den här hjälpen av Röda Korset och ser fram emot detta samarbete som kommer att underlätta vid vaccinationerna för personer som har insatser från äldreomsorgen, säger Carin Nilsson, ordförande äldrenämnden.

Fler frivilliga efterfrågas

Det har blivit väldigt tydligt att vi alla behöver hjälpas åt för att ta oss igenom pandemin på bästa sätt och därför söker vi nu fler frivilliga som vill bli vaccinationsstödjare. Som vaccinationsstödjare inom Röda Korset behöver du vara under 70 år, frisk och ställa upp på vår värdegrund om humanitet och allas lika värde.

Kontakt

Mer information om att bli vaccinationsstödjare:

Nils Rådström
verksamhetsutvecklare
Röda Korset Umeåkretsen
070-108 58 42
nils.radstrom@umeakretsen.se

Sidan publicerades