Vad tycker du som är äldre om äldreomsorgen?

I januari skickar Socialstyrelsen en enkät till dig som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på ett vård- och omsorgsboende. Var med och påverka hur vårt stöd till dig ska se ut.

Enkäten skickas med post till din folkbokföringsadress och du kan svara på enkäten med post eller via internet. Ta gärna hjälp av närstående om du tycker att det är svårt att besvara enkäten själv.

Resultaten används sedan för att förbättra hjälpen till dig. Det är frivilligt att delta, men din åsikt är viktig och vi vill veta både vad du är nöjd med och va du inte är nöjd med.

Tack för att du deltar!

Mer information

Du som vill veta mer om undersökningen kan ringa Indikator som hjälper Socialstyrelsen att göra undersökningen. Kontakta Indikator via 031-730 31 80, vardagar klockan 8–18, eller mejla till: aldreundersokning@indikator.org.

Läs mer om undersökningen och ta del av tidigare års resultat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.socialstyrelsen.se)

Sidan publicerades