nudlar

Nudlar kan vara gott men inte alla dagar i veckan.

Kampen mot nudelveckan, om ungas ekonomi

Många unga riskerar att hamna i ekonomiskt utanförskap på grund av bristande kunskap om privatekonomi. I samband med black week vill Budget- och skuldrådgivningen med kampanjen Kampen mot nudelveckan fokusera på ungas ekonomi.

– Vi vill med glimten i ögat uppmärksamma de unga på att en alltför intensiv köpfest under black week kan leda till att de får leva på nudlar, och hur man kan få kontroll på sin ekonomi. Det är få unga som känner till att de har rätt till kostnadsfri rådgivning om pengar och ekonomi oavsett om de bor hemma eller inte. Vi kan hjälpa dem att få pengarna att räcka längre med att till exempel hjälpa till med att göra en budget och andra ekonomitips, säger Magnus Westerlund, tillförordnad chef, Budget- och skuldrådgivningen.

Spel och konsumtion bakom många skulder

Kronofogden ser i sin statistik en stor ökning av unga som får skulder på grund av kortfristiga lån, liksom skulder på grund av spel och konsumtion med och utan kredit. Kronofogden har också signalerat att många unga söker skuldsanering men ofta får avslag, då många unga inte uppfyller kraven för att kunna få skuldsanering.

– Vi hoppas med kampanjen att fler unga får kunskap om sin privatekonomi så de slipper hamna hos Kronofogden, och vi vill också visa att det finns vägar ut om man är skuldsatt, säger Magnus Westerlund.

Kampanj under tre veckor

Kampanjen Kampen mot nudelveckan genomförs veckorna 47–49 i sociala medier för att uppmärksamma unga i åldern 16 till 25 år på hur de kan göra för att få en bättre ekonomi, och att de kan få hjälp om de hamnat i problem.

Sidan publicerades