Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Boendestöd införs som insats inom socialtjänsten

Individ- och familjenämnden har beslutat att införa insatsen boendestöd inom socialtjänsten. Nämnden beslutade också att boendestöd ska vara en avgiftsfri insats för den enskilde.

Enligt Socialstyrelsen är boendestöd den vanligaste insatsen för personer under 65 år med funktionsnedsättning. Umeå sticker tillsammans med 12 mindre kommuner ut i den nationella statistiken att inte ha några personer med boendestöd. För Umeås del handlar det om att de personer som har behov av boendestöd istället fått beslut om hemtjänst eller personligt stöd. Detta innebär att målgruppen osynliggjorts och förutsättningarna för att tillgodose behovet av boendestöd har varit olika beroende på vilken enhet inom Socialtjänsten som fattat beslutet. För att säkra ett likvärdigt stöd och öka rättssäkerheten inför Umeå nu boendestöd som beslut och insats.

Införande beräknas till april 2024

För personer med beslut om hemtjänst kommer förändringen ske under en övergångstid från och med när det nya hemtjänstavtalet träder i kraft, planerat till 1 april 2024. För de personer som har beslut om hemtjänst och som handläggare bedömer har behov av boendestöd kommer handläggare vid uppföljning informera att personen har behov av insatsen boendestöd och att personen själv kan söka om boendestöd. Om personen inte vill ansöka om boendestöd görs en uppföljning av hemtjänstbeslutet i vanlig ordning och insatsen löper på med den utförare som personen väljer enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) för hemtjänst. För de beslut som idag inte omfattas av LOV för hemtjänst kan införandet ske gradvis från och med tidigast 1 januari 2024.

Skillnaden mellan boendestöd och hemtjänst

Boendestöd

Boendestöd är ett flexibelt stöd som innefattar att motivera, vägleda och ge stöd vid sämre mående och/eller svåra situationer i syfte att skapa trygghet och struktur för den enskilde. Vanliga aktiviteter som den enskilde kan behöva stöd i kan vara att sköta sin ekonomi, att ta ansvar för sitt boende, myndighetskontakter och kontakt med vården samt meningsfull sysselsättning.

Hemtjänst

Hemtjänst innebär att personen får hjälp i hemmet med service eller personlig omvårdnad. Hemtjänstpersonalen hjälper personen med de sysslor som hen inte klarar av själv.

Sidan publicerades