Barnfamiljer med försörjningsstöd får tillfälligt högre disponibel inkomst

Det tillfälliga tilläggsbidraget inom bostadsbidraget kommer inte att räknas som inkomst vid utredning om rätt till försörjningsstöd. Det gäller under januari–juni efter beslut i individ- och familjenämnden.

Tilläggsbidraget är 25 procent av beslutat ordinarie bostadsbidrag. Tilläggsbidraget är skattefritt och kan därmed ge en reell höjning av den disponibla inkomsten för berörda barnfamiljer. Det kan röra sig om några hundra kronor till maximalt 1 325 kronor extra per månad, beroende på storlek av ordinarie bostadsbidrag.

Beslutet innebär att under januari till juni 2023 ej räkna med det tillfälliga tilläggsbidraget inom bostadsbidraget som inkomst vid utredning om rätt till försörjningsstöd. Utbetalning ska ske retroaktivt för januari 2023, i de fall där barnfamiljer beviljats försörjningsstöd och tilläggsbidraget har medräknats som inkomst. I övrigt sker utbetalning i samband med ordinarie utbetalning av försörjningsstöd. Det beräknad vara cirka 300 barnfamiljer som berörs av beslutet. Kostnaden beräknas till maximalt cirka 2,4 miljoner kr för hela perioden januari– juni 2023.

Sidan publicerades