Ekonomiskt stöd till sociala föreningar

Individ- och familjenämnden delar ut 873 000 kronor till sociala föreningar för 2022. IOGT medmänniska, KRIS Umeå och Spelberoendegruppen Umeå är några av de 12 föreningar som får bidrag.

Möjligheterna att anpassa och ställa om verksamheten efter restriktioner på grund av den rådande pandemin ser olika ut. På grund av ökat antal medlemmar, minskade resurser över tid och ökade kostnader över tid höjs verksamhets­stödet till vissa av föreningarna. IOGT medmänniska (driver Bakfickan) får den största ökningen av bidraget, med ytterligare 100 000 kronor för att trygga bemanningen.

Individ- och familjenämndens budget för föreningsstöd till sociala föreningar 2022 är totalt 1 041 102 kronor, varav 10 000 kronor reserveras till den årliga utmärkelsen Årets ideella insats. På grund av att LP-verksamhetens ideella förening inom Umeåregionen drog tillbaka sin ansökan och Röda korsets projekt ”Stella” inte är en ordinarie verksamhet fördelades 873 000 kronor.

Sidan publicerades