Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Habiliteringsersättningen höjs tillfälligt

Umeå kommun tar del av statsbidrag på 4,5 miljoner för att tillfälligt höja habiliteringsersättningen till personer som deltar i daglig verksamhet. Höjningen gäller för 2023 och återgår sedan till nuvarande nivå. Det beslutade individ- och familjenämnden.

Alla som deltar i daglig verksamhet får varje månad en summa pengar från kommunen, så kallad habiliteringsersättning. För 2023 höjs ersättningen tillfälligt från 53 till 143 kronor per heldag och från 26 kronor till 71 kronor per halvdag. Med denna höjning finns en buffert på 860 000 kronor för att möta upp nya beslut om daglig verksamhet samt förändringar i närvaro mellan hel- och halvdag. Eventuellt kvarstående medel vid årets slut kommer att fördelas till deltagarna.

Habiliteringsersättning är frivillig för kommunerna att ge

I Umeå kommun finns idag cirka 500 personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS och som får habiliteringsersättning. Ersättningens storlek är beroende på om de deltar heldag eller halvdag. Habiliteringsersättningen är frivillig för kommuner att betala ut och finns för att uppmuntra till att delta i daglig verksamhet. Höjningen gäller för 1 januari till 31 december 2023 och återgår sedan till nuvarande ersättningsnivå. Ersättningen uppräknas årligen.

Sidan publicerades