Habiliteringsersättning höjs tillfälligt

Umeå kommun tar del av statsbidrag på 4,6 miljoner kronor för att tillfälligt höja habiliteringsersättningen till personer som deltar i daglig verksamhet. Höjningen gäller för 2022 och återgår sedan till nuvarande nivå.

Alla som deltar i daglig verksamhet får varje månad en summa pengar från kommunen, så kallad habiliteringsersättning. Umeå kommun, individ- och familjenämnden har tillsammans med funktionshinderrörelsen enats om att söka hela beloppet i statsbidraget, 4,6 miljoner kronor. Ersättningen höjs tillfälligt från 48 till 128 kronor per heldag och från 24 kronor till 64 kronor per halvdag.

– Det är viktigt för oss att deltagare i daglig verksamhet känner att de uppskattas för sina insatser. Vi är eniga med funktionshinderrörelsen att ansöka om hela beloppet av statsbidraget för att det ska komma till godo till deltagarna, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

I Umeå kommun finns i dag cirka 525 personer beslut om daglig verksamhet enligt LSS och som får habiliterings­ersättning. Ersättningens storlek är beroende på om de deltar heldag eller halvdag. Den tillfälliga höjningen är 80 kronor för heldag och 40 kronor för halvdag. Det ger en buffert på cirka 370 000 kronor för att möta upp nya beslut samt förändringar i närvaro mellan hel- och halvdag.

– Pandemin är inte över och vi vet inte hur det påverkar deltagandet i daglig verksamhet framöver. För att ha möjlighet att parera eventuella förändringar avsätter nämnden en något större buffert än tidigare, säger Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Eventuellt kvarstående medel efter avräkning när året redovisas kommer att fördelas till den enskilde.

Habiliteringsersättning frivillig att betala ut

Habiliteringsersättningen är frivillig för kommuner att betala ut och finns för att uppmuntra till att delta i daglig verksamhet. Ersättningen motsvarar 0,1 procent av prisbasbeloppet per heldag och uppräknas årligen. Höjningen gäller för 1 januari till 31 december 2022 och återgår sedan till nuvarande ersättningsnivå.

Sidan publicerades