Vuxna personer runt ett konferensbord

Vill du gå Cope föräldrakurs?

Att vara förälder kan vara utmanande och ställa stora krav. Det kan vara bra att tillsammans med andra föräldrar diskutera olika problem och få nya idéer för hur du skulle kunna hantera dem. Välkommen till Cope föräldrakurs! Det finns kurs för föräldrar till barn 3–12 år och för föräldrar till tonåringar.

Denna kurs är för dig som är förälder till barn 3–12 år och som vill ha verktyg för att bättre förstå och hantera ditt barns beteende.

Dela erfarenheter med andra föräldrar

I en Cope-grupp träffar du andra föräldrar och delar erfarenheter. Gruppen träffas en gång i veckan i två timmar under nio veckor. Varje gruppträff är noga strukturerad utifrån ett tema. Vi utgår från konkreta problemsituationer som de flesta kan känna igen sig i. Det kan till exempel röra sig om hur man uppmuntrar och berömmer sitt barn på ett medvetet sätt.

Utbildningen ska:

  • ge dig som förälder verktyg att förstå och bemöta ditt barn
  • stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap
  • förbättra samspelet i din familj
  • skapa ett nätverk mellan vuxn

Anmäl dig

Lämna en intresseanmälan till hösten 2022. Startdatum kommer senare.

Tid: Torsdagar klockan 17.00–19.00, 9 tillfällen.
Adress: Öppna förskolans lokal, Norra Ålidhemsskolan, Humaniststråket 5b.

Lämna en intresseanmälan via formulär på webben

Denna kurs är för dig som är förälder till en tonåring och som är beredd att lägga ned tid för att skapa förändringar i form av ett lugnare klimat hemma, färre konflikter, mer kommunikation och överenskommelser som följs.

Dela erfarenheter med andra föräldrar

Kursen består av en grupp på cirka 20 föräldrar och två ledare som träffas en gång i veckan under 10 veckor för att tillsammans träna olika strategier. Genom filmsekvenser, samtal och övningar tränas strategier som ”uppmärksamhet och beröm”, ”problemlösning – att bevara sitt lugn”, ”att planera i förväg” och ”belöningssystem”.

Mellan grupptillfällena tränar du som är förälder hemma den strategi som har övats för att sedan dela med dig till övriga föräldrar av dina erfarenheter.

Anmäl dig

Nästa kurs startar onsdag 7 september, kl 18.00–20.00 (plats meddelas senare)

Lämna en intresseanmälan via formulär på webben

Sidan publicerades