Förbered en krislåda hemma med det du behöver för att klara dig under en krishändelse. Foto: Thomas Henrikson, MSB.

Du är en del av Sveriges beredskap

Den årliga Krisberedskapsveckan är en nationell kampanj som ska stärka din och vår gemensamma beredskap och motståndskraft vid kriser. Årets kampanj har temat demokrati och lyfter vikten av att skydda vårt öppna samhälle. Krisberedskapsveckan arrangeras av Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) i samarbete med andra myndigheter.

Vår vilja att hjälpa varandra vid allvarliga händelser och samhällskriser är en av våra största tillgångar. Det kan vara enkla saker som att handla åt en granne eller att upptäcka falska nyheter.

Beredskap och motståndskraft handlar inte bara om att vara redo vid kriser och katastrofer och skydda Sveriges gränser, utan även om att skydda yttrandefrihet och demokrati. Genom egen kunskap och förmåga att genomskåda konspirationsteorier/falsk information och inte sprida den vidare bidrar du till att stärka landets beredskap.

Var förberedd

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands och för vår egen och våra anhörigas säkerhet. I det egna ansvaret ligger en skyldighet att vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå.

Vid en samhällsstörning som till exempel ett elavbrott eller en översvämning måste du vara beredd på att kunna klara dig själv en tid. Hjälpen kommer först att gå till dem som bäst behöver den, till exempel äldre, sjuka människor eller barn som inte kan ta ett eget ansvar.

Sidan publicerades