Kvinnlig medarbetare på Måltidsservice skär frukt i kök.

För att klara en kris i samhället är det viktigt att vi kan servera mat i kommunens verksamheter. Polly på Måltidsservice har beredskap för det.

Du och Polly är en del av Umeås beredskap

Krisberedskapsveckan 26 september–2 oktober ska stärka din egen och samhällets gemensamma beredskap för allvarliga händelser och kriser. Årets tema är livsmedelsförsörjning. Läs vad du kan göra och välkommen till informationsträffar på Ersboda folkets hus på tisdag 27 september och i Sävar bibliotek torsdag 29 september.

Samhällets beredskap bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar. Du behövs också och din insats gör skillnad för vår gemensamma, din egen och dina anhörigas säkerhet. Vid en samhällsstörning som till exempel ett elavbrott eller en översvämning måste du vara beredd på att klara dig själv en tid. Kommun/myndigheter hjälper i första hand dem som bäst behöver hjälp, till exempel äldre, sjuka människor och barn.

Låda med grönsaker

Hur tryggar vi livsmedelsförsörjning?

En stor del av maten vi äter i Sverige är importerad. Om något allvarligt skulle inträffa som påverkar möjligheten att importera mat skulle utbudet i mataffärerna snabbt begränsas.

Vad kan jag göra?

 • Handla lokalproducerat. Det är viktigt att handla lokala livsmedel och hålla produktionen igång till vardags, så att vi blir mindre sårbara vid en kris.
 • Ha mat med lång hållbarhet hemma som inte kräver kyl/frys, och annan utrustning för att klara krisen, se information på MSB:s webbplats: Förbered dig för en kris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Odla grönsaker själv om du kan, eller köp närodlat.

Lär dig mer på informationskvällar

Kommunen ordnar informationskvällar vid två tillfällen i veckan. Det sker vid "öppna trygghetspunkter" på Ersboda och i Sävar:

Tisdag 27 september, klockan 16.00–19.30
Ersboda folkets hus

Torsdag 29 september, klockan 16.30–19.30
Sävar bibliotek

Krislåda

Foto: MSB, CC

 • Vad behöver du ha hemma för att klara en kris? Främst tillgång till extra mat, vatten, värme och möjlighet att ta emot information. Lär dig mer om krislådan och prova utrustning.
 • Checklistor för din egen beredskap
 • Information om hjärt lung-räddning (HLR) och uppvisning 16.00 och 17.30.
 • Föreläsning 18.00: Hemberedskap och samarbete i närområdet, Sofia Jonsson (Ersboda)
 • Fika i samband med föreläsning
 • Enkät: Föreslå plats för trygghetspunkt
 • Frågetävling med priser
 • Personal från Frivilliga resursgruppen (FRG) deltar och berättar

Vad är bra platser för trygghetspunkter?

En trygghetspunkt är en samlingsplats i en stadsdel eller by vid en större kris, ett komplement till din egen beredskap. Vid en trygghetspunkt ska du och andra invånare kunna erbjudas aktuell information om läget, skydd/värme i lokal, vatten, enklare mat och sjukvård, och kunna larma polis, ambulans och räddningstjänst.

Vilken är den bästa platsen för en trygghetspunkt i stadsdelen eller byn där du bor? Svara på några korta frågor och hjälp oss att fortsätta planera för och utveckla bra trygghetspunkter:

För att klara en kris i samhället är det viktigt att kommunens verksamheter fungerar. Samhällets beredskap bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar och kommunens medarbetare är redo. Du behövs också och din insats gör skillnad.

Mer information

Krisberedskapsveckan arrangeras av Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) i samarbete med landets kommuner och andra myndigheter.

Läs mer om trygghet och säkerhet i Umeå kommun

Förbered dig för kris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (msb.se)

Sidan publicerades