Campingplats med husvagnar och husbilar

Hanterar du gasol säkert?

Gasol i husvagnar och husbilar orsakar flera olyckor varje år. Se över och kontrollera din gasolutrustning regelbundet så undviker du brand och explosion. Ta för vana att kontrollera tätheten i din gasolinstallation vid behållarbyte eller minst varje år.

Montera gärna en gasvarnare som varnar om utrustningen läcker och se till att ha en handbrandsläckare lätt tillgänglig.

Om du misstänker ett läckage eller känner gasollukt ska du

  • stänga flaskventilen och ventilerna till din gasolutrustning
  • släcka all eld, inte röka och stänga av motorn
  • vädra och inte använda utrustningen förrän läckaget är åtgärdat.

Gasolbehållare i husvagnar, husbilar och andra fordon samt båtar ska alltid förvaras stående, helst i ett avskilt utrymme som är ventilerat till det fria.

Sidan publicerades